Menu
Menu

Östra Skånes Konstnärsgrupp, ÖSKG, och Tjörnedala konsthall är en konstnärsdriven plattform belägen i östra Skåne. 

Övrig verksamhet

Konstrundan

På långfredagen varje år öppnar Konstrundan – Sveriges äldsta konstrunda som startades av lokala konstnärer redan 1968. Då kan allmänheten uppleva konsten och möta konstnärerna i deras öppna ateljéer och utställningslokaler runt om i östra Skåne.Konstlotteri

ÖSKGs konstlotteri ger dig möjlighet att vinna unika konstverk av våra medlemmar – allt från grafik och måleri till keramik och silversmide.

SE MER!

  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ PhillipMcConnell (USA) och Teresa Rooth (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker
Teresa arbetar för hand i en långsam process med vatten, färg, små detaljer och handen som arbetar. Teresa är illustratör och konstnär. Phillip är en konstnär som arbetar med glitch art. Glitch Art är en konstform som arbetar med estetiken vid digitala fel, skapade genom att ändra rådata och kodningen av bilder. För att göra detta använder Phillip olika kodningsspråk och tekniker.

❗ PhillipMcConnell (US) and Teresa Rooth (SE) have very different art practices
Teresa is working by hand, a slow process with water, color, small details and the hand working.
Teresa is illustrator and artist. Phillip is an artist working with glitch art. Glitch Art is the aesthetic of digital errors, created by corrupting the raw data and code of pictures. To do this Phillip use various coding languages and techniques.
Bilder: Phillip McConnell och Teresa Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) samarbete är ett uttalande mot krig. De ville påpeka hur media presenterar krig som en produkt för oss. De ville göra ett konstverk som påminner om bakgrunden de använder på glittriga prisutdelningar som Oscarsgalan. Det blir ett verk där publiken kan vara med och ta ett foto på sig själva framför fotofonden. Deras konstverk är gjorda för att visa den trasiga och fula sidan av kriget som motvikt till den tjusiga och extravaganta mediebilden. Jonas har arbetat med en skulptur av en landmina där han använder mönster som Peter har designat. Peter har gjort en mönstrad bakgrund som visar en bombad stridsvagn och en drönare. De gör tillsammans i verket en anti-krigsförklaring.

❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) collaboration is a statement against war. They wanted to point out the way the media presents
war as a product to us. They wanted to make an artwork reminiscent of the backdrop they use at glitzy
award ceremonies like the Oscars. It will be a piece where the audience participates and takes a
photo in front of the backdrop. Their artworks are made to juxtapose the broken and ugly side of war
with the fancy and extravagant media image. Jonas is making some sculptures and using patterns
that Peter has designed on the sculptures of landmines. Peter has made a patterned backdrop
showing a bombed out tank and drones. In this exhibition they are making a joint anti war statement.
Bilder: Jonas Larsen och Peter Mammes installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Melanie Jordan (UK) och Anja Richardt Krabbe (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker. Melanie, en Kent-konstnär fokuserar på trådbaserat hantverk, medan Anja; född i Danmark och boende i Sverige är en abstrakt målare. De båda bor och arbetar på landsbygden med vacker och inspirerande natur men ändå isolerade. De har samarbetat på ett intuitivt och roligt vis som låter det individuella arbetet löpa vid sidan av varandra där deras arbeten varsamt sammanvävts när en kreativ vänskap växt fram genom att de regelbundet delar tankar och idéer. Anja har skapat levande abstrakta verk i ögonblicket och fångar färgglada uttryck från vardagen. Melanie har arbetat med vintagetyger färgade med växter från sin egen trädgård för att sy textila konstverk som innehåller former där hon hämtat inspiration från Anjas vardagsliv.

❗ Melanie Jordan (UK) and Anja Richardt Krabbe (SE) have very different art practices. Melanie, a Kent artist focuses on thread-based crafts, while Anja; a native Dane living in Sweden is an abstract painter. They both live and work in very rural locations that are beautifully inspiring yet isolated. An intuitive and fun collaboration, letting individual work run alongside each other, and gently interweave as a creative friendship grows through regular messaging and sharing of thoughts and ideas. Anja creates vibrant abstract pieces in the bare moment, capturing colourful expressions from the everyday. Melanie has been working with vintage fabrics dyed with plants from her garden to stitch textile artworks incorporating shapes and gaining inspiration from Anja’s daily life.
Bilder: Melanie Jordan och Anja Richardt Krabbes installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Konstnärerna Catherine Jacobs (UK) och Jonas Rooth (SE), överbrygger gränsen mellan Sverige och Storbritannien för att bygga broar mellan Östersjön och Nordsjön. De sammanför sina tolkningar av naturen i form av landskap i abstrakt form med konstnärliga uttryck i glas, fotografi, monoprint och video som visas under utställningen BRIDGE på Tjörnedala Konsthall.

❗ Bridging waterways from Sweden and the UK through the Baltic and North Seas, artists Catherine Jacobs and Jonas Rooth will bring together our abstract landscape responses to these natural worlds expressed in glass, photography, mono-printing and video in the exhibition BRIDGE at at Tjörnedala Konsthall.
Bilder: Catherine Jacobs och Jonas Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Susanna Gunnarson och Jane Higginbottom har ett starkt gemensamt intresse och fascination för växter. Det är deras inspirationskälla. Jane färgar garn med växter från lokala platser, livsmiljön ger färgskalan. Garnet har varierande färgtoner och strukturer och är materialet för vävning. Susanna arbetar med ett herbarium från trädgården, tittar på lövens speciella former och skörhet och uttrycker detta i målningar. Tillsammans lekte de med färg - experimenterade med ekotryck och färgade garn från en lokal alpackagård, med växter från trädgården. Arbetet är intuitivt och fullt av överraskningar.

❗ Susanna Gunnarson and Jane Higginbottom have a strong shared interest and fascination with plants. It is their source of inspiration. Jane dyes yarn with plants from local places, the habitat provides the colour scale. The yarn is varied colour tones and structures and is the material for weaving. Susanna works with a herbarium from the garden, looking at the special shapes and fragility of leaves, and expressing this in paintings. Working together, they played with colour - experimenting with ecoprinting and dyeing yarn from a local alpaca farm, using plants from the garden. The work is intuitive and full of surprises.
Bilder: Susanna Gunnarson och Jane Higginbottoms installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • Välkomna till konstklubb idag i Ung konst tjörnedalas ateljé. Designa en tygkasse som du får ta med dig hem! Perfekt julklapp. Kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Vi ses kl 15-16.30😊 @ungkonsttjornedala
  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Ben Thompson och Diane Frost använder språket som sitt primära material och testar de transformativa krafterna av ord genom myter, berättelser och poesi. De har skickat små konstverk
till varandraför att inleda en dialog, för att spåra en geografi av ord och bilder. 
I sitt samarbete etablerar de poetiska förbindelser och slår broar över tre
språk. 
Denna installation är gjord av olika element som alla kartlägger ett möte, skapade av flera
geografiska platser och ögonblick i tiden: från vårt födelseland till alla platser vi har
bott i och modellerats av. 

❗ Ben Thompson and Diane Frost are using language as their primary material and testing the transformative powers of words through myths, stories and poetry. They have used the shuttling of small artworks between them to initiate a dialogue, to trace a geography of words and images. 
In their collaboration, they are establishing poetic connections, throwing bridges across three
languages 
This installation is made of different elements that all chart an encounter, created from multiple
geographical sites and moments in time: from our land of birth through to all the places we have
lived in and been modelled by.
Bilder: Diane och Ben Thompsons installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • ❗BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Molly Lambourn och Maria Björklund har hittat inspiration i stora kvinnors verk. Josephine Bonaparte, stjärnan i detta pars berättelse är en individ som verkligen förstod vikten av detaljer, historia för identitet och makt. Duons samarbete har lett till en serie teckningar på Marias handgjorda papper av örter och blommor. Användningen av blommor är en påminnelse om Josephines toalettritualer och hennes passion för att hålla en vacker trädgård. Duons teckningar utforskar de olika sidorna av Josephine, hennes rika liv och berättelser. 

❗ British artist Molly Lambourn and Swedish artist Maria Björklund’s found inspiration in the works of great women. Josephine Bonaparte, the star of this pair's story is an individual who truly understood the importance of detail, of history to identity and to power.
The pair's collaboration has led to a series of drawings on Maria’s handmade paper which uses herbs and flowers. The use of flowers is a reminder of Josephine’s toilette rituals and her passion for keeping a beautiful garden. The duos drawings explore the different sides to Josephine, her rich life and stories.
Bilder: Maria Björklunds och Molly Lambourns installation. Foto: Susanna Gunnarson
  • BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.
❗ Anna Rochegova och Daniel H Bell är båda målare som hämtar inspiration från naturen. Tillsammans omfattar deras arbete miljöer, flora och fauna. De har ett gemensamt intresse för de små detaljerna i naturen, den harmoni som finns där och i de icke-mänskliga möten som ofta förbises. Rochegova och Bell har under en tid filmat klipp av olika små varelser som de har stött på. Detta har blivit en gemensam nämnare för deras samarbete – en plats där deras arbete har smält samman och utvecklats. Videofilmen de har satt samman uttrycker sin förundran och ger en ny grund till de världar som de visualiserat i måleriet.

❗ Anna Rochegova and Daniel H Bell are both painters who take inspiration from nature. Together their work encompasses an assortment of characters, environments, flora and fauna. They have a common interest in the small details of the natural world, the harmony that exists there, and the non-human encounters that often get overlooked. Rochegova and Bell have long been filming snippets of various small creatures that they have come across. Starting as a personal obsession of both artists, this has turned into a focal point of their collaboration – a place where their work has coalesced and moved forward. The video footage
they've knitted together expresses their wonder, and gives a new grounding to the worlds that they paint.
"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour"
From Auguries of Innocence by William Blake.

Bilder: Daniel Bells och Anna Rochegovas installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ PhillipMcConnell (USA) och Teresa Rooth (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker
Teresa arbetar för hand i en långsam process med vatten, färg, små detaljer och handen som arbetar. Teresa är illustratör och konstnär. Phillip är en konstnär som arbetar med glitch art. Glitch Art är en konstform som arbetar med estetiken vid digitala fel, skapade genom att ändra rådata och kodningen av bilder. För att göra detta använder Phillip olika kodningsspråk och tekniker.

❗ PhillipMcConnell (US) and Teresa Rooth (SE) have very different art practices
Teresa is working by hand, a slow process with water, color, small details and the hand working.
Teresa is illustrator and artist. Phillip is an artist working with glitch art. Glitch Art is the aesthetic of digital errors, created by corrupting the raw data and code of pictures. To do this Phillip use various coding languages and techniques.
Bilder: Phillip McConnell och Teresa Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ PhillipMcConnell (USA) och Teresa Rooth (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker
Teresa arbetar för hand i en långsam process med vatten, färg, små detaljer och handen som arbetar. Teresa är illustratör och konstnär. Phillip är en konstnär som arbetar med glitch art. Glitch Art är en konstform som arbetar med estetiken vid digitala fel, skapade genom att ändra rådata och kodningen av bilder. För att göra detta använder Phillip olika kodningsspråk och tekniker.

❗ PhillipMcConnell (US) and Teresa Rooth (SE) have very different art practices
Teresa is working by hand, a slow process with water, color, small details and the hand working.
Teresa is illustrator and artist. Phillip is an artist working with glitch art. Glitch Art is the aesthetic of digital errors, created by corrupting the raw data and code of pictures. To do this Phillip use various coding languages and techniques.
Bilder: Phillip McConnell och Teresa Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ PhillipMcConnell (USA) och Teresa Rooth (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker Teresa arbetar för hand i en långsam process med vatten, färg, små detaljer och handen som arbetar. Teresa är illustratör och konstnär. Phillip är en konstnär som arbetar med glitch art. Glitch Art är en konstform som arbetar med estetiken vid digitala fel, skapade genom att ändra rådata och kodningen av bilder. För att göra detta använder Phillip olika kodningsspråk och tekniker. ❗ PhillipMcConnell (US) and Teresa Rooth (SE) have very different art practices Teresa is working by hand, a slow process with water, color, small details and the hand working. Teresa is illustrator and artist. Phillip is an artist working with glitch art. Glitch Art is the aesthetic of digital errors, created by corrupting the raw data and code of pictures. To do this Phillip use various coding languages and techniques. Bilder: Phillip McConnell och Teresa Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
4 hours ago
View on Instagram |
1/9
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) samarbete är ett uttalande mot krig. De ville påpeka hur media presenterar krig som en produkt för oss. De ville göra ett konstverk som påminner om bakgrunden de använder på glittriga prisutdelningar som Oscarsgalan. Det blir ett verk där publiken kan vara med och ta ett foto på sig själva framför fotofonden. Deras konstverk är gjorda för att visa den trasiga och fula sidan av kriget som motvikt till den tjusiga och extravaganta mediebilden. Jonas har arbetat med en skulptur av en landmina där han använder mönster som Peter har designat. Peter har gjort en mönstrad bakgrund som visar en bombad stridsvagn och en drönare. De gör tillsammans i verket en anti-krigsförklaring.

❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) collaboration is a statement against war. They wanted to point out the way the media presents
war as a product to us. They wanted to make an artwork reminiscent of the backdrop they use at glitzy
award ceremonies like the Oscars. It will be a piece where the audience participates and takes a
photo in front of the backdrop. Their artworks are made to juxtapose the broken and ugly side of war
with the fancy and extravagant media image. Jonas is making some sculptures and using patterns
that Peter has designed on the sculptures of landmines. Peter has made a patterned backdrop
showing a bombed out tank and drones. In this exhibition they are making a joint anti war statement.
Bilder: Jonas Larsen och Peter Mammes installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) samarbete är ett uttalande mot krig. De ville påpeka hur media presenterar krig som en produkt för oss. De ville göra ett konstverk som påminner om bakgrunden de använder på glittriga prisutdelningar som Oscarsgalan. Det blir ett verk där publiken kan vara med och ta ett foto på sig själva framför fotofonden. Deras konstverk är gjorda för att visa den trasiga och fula sidan av kriget som motvikt till den tjusiga och extravaganta mediebilden. Jonas har arbetat med en skulptur av en landmina där han använder mönster som Peter har designat. Peter har gjort en mönstrad bakgrund som visar en bombad stridsvagn och en drönare. De gör tillsammans i verket en anti-krigsförklaring.

❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) collaboration is a statement against war. They wanted to point out the way the media presents
war as a product to us. They wanted to make an artwork reminiscent of the backdrop they use at glitzy
award ceremonies like the Oscars. It will be a piece where the audience participates and takes a
photo in front of the backdrop. Their artworks are made to juxtapose the broken and ugly side of war
with the fancy and extravagant media image. Jonas is making some sculptures and using patterns
that Peter has designed on the sculptures of landmines. Peter has made a patterned backdrop
showing a bombed out tank and drones. In this exhibition they are making a joint anti war statement.
Bilder: Jonas Larsen och Peter Mammes installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) samarbete är ett uttalande mot krig. De ville påpeka hur media presenterar krig som en produkt för oss. De ville göra ett konstverk som påminner om bakgrunden de använder på glittriga prisutdelningar som Oscarsgalan. Det blir ett verk där publiken kan vara med och ta ett foto på sig själva framför fotofonden. Deras konstverk är gjorda för att visa den trasiga och fula sidan av kriget som motvikt till den tjusiga och extravaganta mediebilden. Jonas har arbetat med en skulptur av en landmina där han använder mönster som Peter har designat. Peter har gjort en mönstrad bakgrund som visar en bombad stridsvagn och en drönare. De gör tillsammans i verket en anti-krigsförklaring. ❗ Peter Mammes (UK) och Jonas Larsens (SE) collaboration is a statement against war. They wanted to point out the way the media presents war as a product to us. They wanted to make an artwork reminiscent of the backdrop they use at glitzy award ceremonies like the Oscars. It will be a piece where the audience participates and takes a photo in front of the backdrop. Their artworks are made to juxtapose the broken and ugly side of war with the fancy and extravagant media image. Jonas is making some sculptures and using patterns that Peter has designed on the sculptures of landmines. Peter has made a patterned backdrop showing a bombed out tank and drones. In this exhibition they are making a joint anti war statement. Bilder: Jonas Larsen och Peter Mammes installation. Foto: Susanna Gunnarson
4 hours ago
View on Instagram |
2/9
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Melanie Jordan (UK) och Anja Richardt Krabbe (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker. Melanie, en Kent-konstnär fokuserar på trådbaserat hantverk, medan Anja; född i Danmark och boende i Sverige är en abstrakt målare. De båda bor och arbetar på landsbygden med vacker och inspirerande natur men ändå isolerade. De har samarbetat på ett intuitivt och roligt vis som låter det individuella arbetet löpa vid sidan av varandra där deras arbeten varsamt sammanvävts när en kreativ vänskap växt fram genom att de regelbundet delar tankar och idéer. Anja har skapat levande abstrakta verk i ögonblicket och fångar färgglada uttryck från vardagen. Melanie har arbetat med vintagetyger färgade med växter från sin egen trädgård för att sy textila konstverk som innehåller former där hon hämtat inspiration från Anjas vardagsliv.

❗ Melanie Jordan (UK) and Anja Richardt Krabbe (SE) have very different art practices. Melanie, a Kent artist focuses on thread-based crafts, while Anja; a native Dane living in Sweden is an abstract painter. They both live and work in very rural locations that are beautifully inspiring yet isolated. An intuitive and fun collaboration, letting individual work run alongside each other, and gently interweave as a creative friendship grows through regular messaging and sharing of thoughts and ideas. Anja creates vibrant abstract pieces in the bare moment, capturing colourful expressions from the everyday. Melanie has been working with vintage fabrics dyed with plants from her garden to stitch textile artworks incorporating shapes and gaining inspiration from Anja’s daily life.
Bilder: Melanie Jordan och Anja Richardt Krabbes installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Melanie Jordan (UK) och Anja Richardt Krabbe (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker. Melanie, en Kent-konstnär fokuserar på trådbaserat hantverk, medan Anja; född i Danmark och boende i Sverige är en abstrakt målare. De båda bor och arbetar på landsbygden med vacker och inspirerande natur men ändå isolerade. De har samarbetat på ett intuitivt och roligt vis som låter det individuella arbetet löpa vid sidan av varandra där deras arbeten varsamt sammanvävts när en kreativ vänskap växt fram genom att de regelbundet delar tankar och idéer. Anja har skapat levande abstrakta verk i ögonblicket och fångar färgglada uttryck från vardagen. Melanie har arbetat med vintagetyger färgade med växter från sin egen trädgård för att sy textila konstverk som innehåller former där hon hämtat inspiration från Anjas vardagsliv.

❗ Melanie Jordan (UK) and Anja Richardt Krabbe (SE) have very different art practices. Melanie, a Kent artist focuses on thread-based crafts, while Anja; a native Dane living in Sweden is an abstract painter. They both live and work in very rural locations that are beautifully inspiring yet isolated. An intuitive and fun collaboration, letting individual work run alongside each other, and gently interweave as a creative friendship grows through regular messaging and sharing of thoughts and ideas. Anja creates vibrant abstract pieces in the bare moment, capturing colourful expressions from the everyday. Melanie has been working with vintage fabrics dyed with plants from her garden to stitch textile artworks incorporating shapes and gaining inspiration from Anja’s daily life.
Bilder: Melanie Jordan och Anja Richardt Krabbes installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Melanie Jordan (UK) och Anja Richardt Krabbe (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker. Melanie, en Kent-konstnär fokuserar på trådbaserat hantverk, medan Anja; född i Danmark och boende i Sverige är en abstrakt målare. De båda bor och arbetar på landsbygden med vacker och inspirerande natur men ändå isolerade. De har samarbetat på ett intuitivt och roligt vis som låter det individuella arbetet löpa vid sidan av varandra där deras arbeten varsamt sammanvävts när en kreativ vänskap växt fram genom att de regelbundet delar tankar och idéer. Anja har skapat levande abstrakta verk i ögonblicket och fångar färgglada uttryck från vardagen. Melanie har arbetat med vintagetyger färgade med växter från sin egen trädgård för att sy textila konstverk som innehåller former där hon hämtat inspiration från Anjas vardagsliv.

❗ Melanie Jordan (UK) and Anja Richardt Krabbe (SE) have very different art practices. Melanie, a Kent artist focuses on thread-based crafts, while Anja; a native Dane living in Sweden is an abstract painter. They both live and work in very rural locations that are beautifully inspiring yet isolated. An intuitive and fun collaboration, letting individual work run alongside each other, and gently interweave as a creative friendship grows through regular messaging and sharing of thoughts and ideas. Anja creates vibrant abstract pieces in the bare moment, capturing colourful expressions from the everyday. Melanie has been working with vintage fabrics dyed with plants from her garden to stitch textile artworks incorporating shapes and gaining inspiration from Anja’s daily life.
Bilder: Melanie Jordan och Anja Richardt Krabbes installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Melanie Jordan (UK) och Anja Richardt Krabbe (SE) har väldigt olika konstnärliga praktiker. Melanie, en Kent-konstnär fokuserar på trådbaserat hantverk, medan Anja; född i Danmark och boende i Sverige är en abstrakt målare. De båda bor och arbetar på landsbygden med vacker och inspirerande natur men ändå isolerade. De har samarbetat på ett intuitivt och roligt vis som låter det individuella arbetet löpa vid sidan av varandra där deras arbeten varsamt sammanvävts när en kreativ vänskap växt fram genom att de regelbundet delar tankar och idéer. Anja har skapat levande abstrakta verk i ögonblicket och fångar färgglada uttryck från vardagen. Melanie har arbetat med vintagetyger färgade med växter från sin egen trädgård för att sy textila konstverk som innehåller former där hon hämtat inspiration från Anjas vardagsliv. ❗ Melanie Jordan (UK) and Anja Richardt Krabbe (SE) have very different art practices. Melanie, a Kent artist focuses on thread-based crafts, while Anja; a native Dane living in Sweden is an abstract painter. They both live and work in very rural locations that are beautifully inspiring yet isolated. An intuitive and fun collaboration, letting individual work run alongside each other, and gently interweave as a creative friendship grows through regular messaging and sharing of thoughts and ideas. Anja creates vibrant abstract pieces in the bare moment, capturing colourful expressions from the everyday. Melanie has been working with vintage fabrics dyed with plants from her garden to stitch textile artworks incorporating shapes and gaining inspiration from Anja’s daily life. Bilder: Melanie Jordan och Anja Richardt Krabbes installation. Foto: Susanna Gunnarson
4 hours ago
View on Instagram |
3/9
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Konstnärerna Catherine Jacobs (UK) och Jonas Rooth (SE), överbrygger gränsen mellan Sverige och Storbritannien för att bygga broar mellan Östersjön och Nordsjön. De sammanför sina tolkningar av naturen i form av landskap i abstrakt form med konstnärliga uttryck i glas, fotografi, monoprint och video som visas under utställningen BRIDGE på Tjörnedala Konsthall.

❗ Bridging waterways from Sweden and the UK through the Baltic and North Seas, artists Catherine Jacobs and Jonas Rooth will bring together our abstract landscape responses to these natural worlds expressed in glass, photography, mono-printing and video in the exhibition BRIDGE at at Tjörnedala Konsthall.
Bilder: Catherine Jacobs och Jonas Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Konstnärerna Catherine Jacobs (UK) och Jonas Rooth (SE), överbrygger gränsen mellan Sverige och Storbritannien för att bygga broar mellan Östersjön och Nordsjön. De sammanför sina tolkningar av naturen i form av landskap i abstrakt form med konstnärliga uttryck i glas, fotografi, monoprint och video som visas under utställningen BRIDGE på Tjörnedala Konsthall.

❗ Bridging waterways from Sweden and the UK through the Baltic and North Seas, artists Catherine Jacobs and Jonas Rooth will bring together our abstract landscape responses to these natural worlds expressed in glass, photography, mono-printing and video in the exhibition BRIDGE at at Tjörnedala Konsthall.
Bilder: Catherine Jacobs och Jonas Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Konstnärerna Catherine Jacobs (UK) och Jonas Rooth (SE), överbrygger gränsen mellan Sverige och Storbritannien för att bygga broar mellan Östersjön och Nordsjön. De sammanför sina tolkningar av naturen i form av landskap i abstrakt form med konstnärliga uttryck i glas, fotografi, monoprint och video som visas under utställningen BRIDGE på Tjörnedala Konsthall.

❗ Bridging waterways from Sweden and the UK through the Baltic and North Seas, artists Catherine Jacobs and Jonas Rooth will bring together our abstract landscape responses to these natural worlds expressed in glass, photography, mono-printing and video in the exhibition BRIDGE at at Tjörnedala Konsthall.
Bilder: Catherine Jacobs och Jonas Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Konstnärerna Catherine Jacobs (UK) och Jonas Rooth (SE), överbrygger gränsen mellan Sverige och Storbritannien för att bygga broar mellan Östersjön och Nordsjön. De sammanför sina tolkningar av naturen i form av landskap i abstrakt form med konstnärliga uttryck i glas, fotografi, monoprint och video som visas under utställningen BRIDGE på Tjörnedala Konsthall. ❗ Bridging waterways from Sweden and the UK through the Baltic and North Seas, artists Catherine Jacobs and Jonas Rooth will bring together our abstract landscape responses to these natural worlds expressed in glass, photography, mono-printing and video in the exhibition BRIDGE at at Tjörnedala Konsthall. Bilder: Catherine Jacobs och Jonas Rooths installation. Foto: Susanna Gunnarson
4 hours ago
View on Instagram |
4/9
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Susanna Gunnarson och Jane Higginbottom har ett starkt gemensamt intresse och fascination för växter. Det är deras inspirationskälla. Jane färgar garn med växter från lokala platser, livsmiljön ger färgskalan. Garnet har varierande färgtoner och strukturer och är materialet för vävning. Susanna arbetar med ett herbarium från trädgården, tittar på lövens speciella former och skörhet och uttrycker detta i målningar. Tillsammans lekte de med färg - experimenterade med ekotryck och färgade garn från en lokal alpackagård, med växter från trädgården. Arbetet är intuitivt och fullt av överraskningar.

❗ Susanna Gunnarson and Jane Higginbottom have a strong shared interest and fascination with plants. It is their source of inspiration. Jane dyes yarn with plants from local places, the habitat provides the colour scale. The yarn is varied colour tones and structures and is the material for weaving. Susanna works with a herbarium from the garden, looking at the special shapes and fragility of leaves, and expressing this in paintings. Working together, they played with colour - experimenting with ecoprinting and dyeing yarn from a local alpaca farm, using plants from the garden. The work is intuitive and full of surprises.
Bilder: Susanna Gunnarson och Jane Higginbottoms installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Susanna Gunnarson och Jane Higginbottom har ett starkt gemensamt intresse och fascination för växter. Det är deras inspirationskälla. Jane färgar garn med växter från lokala platser, livsmiljön ger färgskalan. Garnet har varierande färgtoner och strukturer och är materialet för vävning. Susanna arbetar med ett herbarium från trädgården, tittar på lövens speciella former och skörhet och uttrycker detta i målningar. Tillsammans lekte de med färg - experimenterade med ekotryck och färgade garn från en lokal alpackagård, med växter från trädgården. Arbetet är intuitivt och fullt av överraskningar.

❗ Susanna Gunnarson and Jane Higginbottom have a strong shared interest and fascination with plants. It is their source of inspiration. Jane dyes yarn with plants from local places, the habitat provides the colour scale. The yarn is varied colour tones and structures and is the material for weaving. Susanna works with a herbarium from the garden, looking at the special shapes and fragility of leaves, and expressing this in paintings. Working together, they played with colour - experimenting with ecoprinting and dyeing yarn from a local alpaca farm, using plants from the garden. The work is intuitive and full of surprises.
Bilder: Susanna Gunnarson och Jane Higginbottoms installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Susanna Gunnarson och Jane Higginbottom har ett starkt gemensamt intresse och fascination för växter. Det är deras inspirationskälla. Jane färgar garn med växter från lokala platser, livsmiljön ger färgskalan. Garnet har varierande färgtoner och strukturer och är materialet för vävning. Susanna arbetar med ett herbarium från trädgården, tittar på lövens speciella former och skörhet och uttrycker detta i målningar. Tillsammans lekte de med färg - experimenterade med ekotryck och färgade garn från en lokal alpackagård, med växter från trädgården. Arbetet är intuitivt och fullt av överraskningar.

❗ Susanna Gunnarson and Jane Higginbottom have a strong shared interest and fascination with plants. It is their source of inspiration. Jane dyes yarn with plants from local places, the habitat provides the colour scale. The yarn is varied colour tones and structures and is the material for weaving. Susanna works with a herbarium from the garden, looking at the special shapes and fragility of leaves, and expressing this in paintings. Working together, they played with colour - experimenting with ecoprinting and dyeing yarn from a local alpaca farm, using plants from the garden. The work is intuitive and full of surprises.
Bilder: Susanna Gunnarson och Jane Higginbottoms installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Susanna Gunnarson och Jane Higginbottom har ett starkt gemensamt intresse och fascination för växter. Det är deras inspirationskälla. Jane färgar garn med växter från lokala platser, livsmiljön ger färgskalan. Garnet har varierande färgtoner och strukturer och är materialet för vävning. Susanna arbetar med ett herbarium från trädgården, tittar på lövens speciella former och skörhet och uttrycker detta i målningar. Tillsammans lekte de med färg - experimenterade med ekotryck och färgade garn från en lokal alpackagård, med växter från trädgården. Arbetet är intuitivt och fullt av överraskningar. ❗ Susanna Gunnarson and Jane Higginbottom have a strong shared interest and fascination with plants. It is their source of inspiration. Jane dyes yarn with plants from local places, the habitat provides the colour scale. The yarn is varied colour tones and structures and is the material for weaving. Susanna works with a herbarium from the garden, looking at the special shapes and fragility of leaves, and expressing this in paintings. Working together, they played with colour - experimenting with ecoprinting and dyeing yarn from a local alpaca farm, using plants from the garden. The work is intuitive and full of surprises. Bilder: Susanna Gunnarson och Jane Higginbottoms installation. Foto: Susanna Gunnarson
4 hours ago
View on Instagram |
5/9
Välkomna till konstklubb idag i Ung konst tjörnedalas ateljé. Designa en tygkasse som du får ta med dig hem! Perfekt julklapp. Kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Vi ses kl 15-16.30😊 @ungkonsttjornedala
Välkomna till konstklubb idag i Ung konst tjörnedalas ateljé. Designa en tygkasse som du får ta med dig hem! Perfekt julklapp. Kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Vi ses kl 15-16.30😊 @ungkonsttjornedala
1 day ago
View on Instagram |
6/9
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Ben Thompson och Diane Frost använder språket som sitt primära material och testar de transformativa krafterna av ord genom myter, berättelser och poesi. De har skickat små konstverk
till varandraför att inleda en dialog, för att spåra en geografi av ord och bilder. 
I sitt samarbete etablerar de poetiska förbindelser och slår broar över tre
språk. 
Denna installation är gjord av olika element som alla kartlägger ett möte, skapade av flera
geografiska platser och ögonblick i tiden: från vårt födelseland till alla platser vi har
bott i och modellerats av. 

❗ Ben Thompson and Diane Frost are using language as their primary material and testing the transformative powers of words through myths, stories and poetry. They have used the shuttling of small artworks between them to initiate a dialogue, to trace a geography of words and images. 
In their collaboration, they are establishing poetic connections, throwing bridges across three
languages 
This installation is made of different elements that all chart an encounter, created from multiple
geographical sites and moments in time: from our land of birth through to all the places we have
lived in and been modelled by.
Bilder: Diane och Ben Thompsons installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Ben Thompson och Diane Frost använder språket som sitt primära material och testar de transformativa krafterna av ord genom myter, berättelser och poesi. De har skickat små konstverk
till varandraför att inleda en dialog, för att spåra en geografi av ord och bilder. 
I sitt samarbete etablerar de poetiska förbindelser och slår broar över tre
språk. 
Denna installation är gjord av olika element som alla kartlägger ett möte, skapade av flera
geografiska platser och ögonblick i tiden: från vårt födelseland till alla platser vi har
bott i och modellerats av. 

❗ Ben Thompson and Diane Frost are using language as their primary material and testing the transformative powers of words through myths, stories and poetry. They have used the shuttling of small artworks between them to initiate a dialogue, to trace a geography of words and images. 
In their collaboration, they are establishing poetic connections, throwing bridges across three
languages 
This installation is made of different elements that all chart an encounter, created from multiple
geographical sites and moments in time: from our land of birth through to all the places we have
lived in and been modelled by.
Bilder: Diane och Ben Thompsons installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Ben Thompson och Diane Frost använder språket som sitt primära material och testar de transformativa krafterna av ord genom myter, berättelser och poesi. De har skickat små konstverk till varandraför att inleda en dialog, för att spåra en geografi av ord och bilder. I sitt samarbete etablerar de poetiska förbindelser och slår broar över tre språk. Denna installation är gjord av olika element som alla kartlägger ett möte, skapade av flera geografiska platser och ögonblick i tiden: från vårt födelseland till alla platser vi har bott i och modellerats av. ❗ Ben Thompson and Diane Frost are using language as their primary material and testing the transformative powers of words through myths, stories and poetry. They have used the shuttling of small artworks between them to initiate a dialogue, to trace a geography of words and images. In their collaboration, they are establishing poetic connections, throwing bridges across three languages This installation is made of different elements that all chart an encounter, created from multiple geographical sites and moments in time: from our land of birth through to all the places we have lived in and been modelled by. Bilder: Diane och Ben Thompsons installation. Foto: Susanna Gunnarson
2 days ago
View on Instagram |
7/9
❗BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Molly Lambourn och Maria Björklund har hittat inspiration i stora kvinnors verk. Josephine Bonaparte, stjärnan i detta pars berättelse är en individ som verkligen förstod vikten av detaljer, historia för identitet och makt. Duons samarbete har lett till en serie teckningar på Marias handgjorda papper av örter och blommor. Användningen av blommor är en påminnelse om Josephines toalettritualer och hennes passion för att hålla en vacker trädgård. Duons teckningar utforskar de olika sidorna av Josephine, hennes rika liv och berättelser. 

❗ British artist Molly Lambourn and Swedish artist Maria Björklund’s found inspiration in the works of great women. Josephine Bonaparte, the star of this pair's story is an individual who truly understood the importance of detail, of history to identity and to power.
The pair's collaboration has led to a series of drawings on Maria’s handmade paper which uses herbs and flowers. The use of flowers is a reminder of Josephine’s toilette rituals and her passion for keeping a beautiful garden. The duos drawings explore the different sides to Josephine, her rich life and stories.
Bilder: Maria Björklunds och Molly Lambourns installation. Foto: Susanna Gunnarson
❗BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.

❗ Molly Lambourn och Maria Björklund har hittat inspiration i stora kvinnors verk. Josephine Bonaparte, stjärnan i detta pars berättelse är en individ som verkligen förstod vikten av detaljer, historia för identitet och makt. Duons samarbete har lett till en serie teckningar på Marias handgjorda papper av örter och blommor. Användningen av blommor är en påminnelse om Josephines toalettritualer och hennes passion för att hålla en vacker trädgård. Duons teckningar utforskar de olika sidorna av Josephine, hennes rika liv och berättelser. 

❗ British artist Molly Lambourn and Swedish artist Maria Björklund’s found inspiration in the works of great women. Josephine Bonaparte, the star of this pair's story is an individual who truly understood the importance of detail, of history to identity and to power.
The pair's collaboration has led to a series of drawings on Maria’s handmade paper which uses herbs and flowers. The use of flowers is a reminder of Josephine’s toilette rituals and her passion for keeping a beautiful garden. The duos drawings explore the different sides to Josephine, her rich life and stories.
Bilder: Maria Björklunds och Molly Lambourns installation. Foto: Susanna Gunnarson
❗BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Molly Lambourn och Maria Björklund har hittat inspiration i stora kvinnors verk. Josephine Bonaparte, stjärnan i detta pars berättelse är en individ som verkligen förstod vikten av detaljer, historia för identitet och makt. Duons samarbete har lett till en serie teckningar på Marias handgjorda papper av örter och blommor. Användningen av blommor är en påminnelse om Josephines toalettritualer och hennes passion för att hålla en vacker trädgård. Duons teckningar utforskar de olika sidorna av Josephine, hennes rika liv och berättelser. ❗ British artist Molly Lambourn and Swedish artist Maria Björklund’s found inspiration in the works of great women. Josephine Bonaparte, the star of this pair's story is an individual who truly understood the importance of detail, of history to identity and to power. The pair's collaboration has led to a series of drawings on Maria’s handmade paper which uses herbs and flowers. The use of flowers is a reminder of Josephine’s toilette rituals and her passion for keeping a beautiful garden. The duos drawings explore the different sides to Josephine, her rich life and stories. Bilder: Maria Björklunds och Molly Lambourns installation. Foto: Susanna Gunnarson
2 days ago
View on Instagram |
8/9
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.
❗ Anna Rochegova och Daniel H Bell är båda målare som hämtar inspiration från naturen. Tillsammans omfattar deras arbete miljöer, flora och fauna. De har ett gemensamt intresse för de små detaljerna i naturen, den harmoni som finns där och i de icke-mänskliga möten som ofta förbises. Rochegova och Bell har under en tid filmat klipp av olika små varelser som de har stött på. Detta har blivit en gemensam nämnare för deras samarbete – en plats där deras arbete har smält samman och utvecklats. Videofilmen de har satt samman uttrycker sin förundran och ger en ny grund till de världar som de visualiserat i måleriet.

❗ Anna Rochegova and Daniel H Bell are both painters who take inspiration from nature. Together their work encompasses an assortment of characters, environments, flora and fauna. They have a common interest in the small details of the natural world, the harmony that exists there, and the non-human encounters that often get overlooked. Rochegova and Bell have long been filming snippets of various small creatures that they have come across. Starting as a personal obsession of both artists, this has turned into a focal point of their collaboration – a place where their work has coalesced and moved forward. The video footage
they've knitted together expresses their wonder, and gives a new grounding to the worlds that they paint.
"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour"
From Auguries of Innocence by William Blake.

Bilder: Daniel Bells och Anna Rochegovas installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.
❗ Anna Rochegova och Daniel H Bell är båda målare som hämtar inspiration från naturen. Tillsammans omfattar deras arbete miljöer, flora och fauna. De har ett gemensamt intresse för de små detaljerna i naturen, den harmoni som finns där och i de icke-mänskliga möten som ofta förbises. Rochegova och Bell har under en tid filmat klipp av olika små varelser som de har stött på. Detta har blivit en gemensam nämnare för deras samarbete – en plats där deras arbete har smält samman och utvecklats. Videofilmen de har satt samman uttrycker sin förundran och ger en ny grund till de världar som de visualiserat i måleriet.

❗ Anna Rochegova and Daniel H Bell are both painters who take inspiration from nature. Together their work encompasses an assortment of characters, environments, flora and fauna. They have a common interest in the small details of the natural world, the harmony that exists there, and the non-human encounters that often get overlooked. Rochegova and Bell have long been filming snippets of various small creatures that they have come across. Starting as a personal obsession of both artists, this has turned into a focal point of their collaboration – a place where their work has coalesced and moved forward. The video footage
they've knitted together expresses their wonder, and gives a new grounding to the worlds that they paint.
"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour"
From Auguries of Innocence by William Blake.

Bilder: Daniel Bells och Anna Rochegovas installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video.
❗ Anna Rochegova och Daniel H Bell är båda målare som hämtar inspiration från naturen. Tillsammans omfattar deras arbete miljöer, flora och fauna. De har ett gemensamt intresse för de små detaljerna i naturen, den harmoni som finns där och i de icke-mänskliga möten som ofta förbises. Rochegova och Bell har under en tid filmat klipp av olika små varelser som de har stött på. Detta har blivit en gemensam nämnare för deras samarbete – en plats där deras arbete har smält samman och utvecklats. Videofilmen de har satt samman uttrycker sin förundran och ger en ny grund till de världar som de visualiserat i måleriet.

❗ Anna Rochegova and Daniel H Bell are both painters who take inspiration from nature. Together their work encompasses an assortment of characters, environments, flora and fauna. They have a common interest in the small details of the natural world, the harmony that exists there, and the non-human encounters that often get overlooked. Rochegova and Bell have long been filming snippets of various small creatures that they have come across. Starting as a personal obsession of both artists, this has turned into a focal point of their collaboration – a place where their work has coalesced and moved forward. The video footage
they've knitted together expresses their wonder, and gives a new grounding to the worlds that they paint.
"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour"
From Auguries of Innocence by William Blake.

Bilder: Daniel Bells och Anna Rochegovas installation. Foto: Susanna Gunnarson
BRIDGE — ett konstnärligt samarbete mellan två konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG i Sverige och ArtCan i Storbritannien. Tio konstnärer från varje land har två och två skapat 10 installationer i olika material och teknik, så som måleri, keramik, textil, glas och video. ❗ Anna Rochegova och Daniel H Bell är båda målare som hämtar inspiration från naturen. Tillsammans omfattar deras arbete miljöer, flora och fauna. De har ett gemensamt intresse för de små detaljerna i naturen, den harmoni som finns där och i de icke-mänskliga möten som ofta förbises. Rochegova och Bell har under en tid filmat klipp av olika små varelser som de har stött på. Detta har blivit en gemensam nämnare för deras samarbete – en plats där deras arbete har smält samman och utvecklats. Videofilmen de har satt samman uttrycker sin förundran och ger en ny grund till de världar som de visualiserat i måleriet. ❗ Anna Rochegova and Daniel H Bell are both painters who take inspiration from nature. Together their work encompasses an assortment of characters, environments, flora and fauna. They have a common interest in the small details of the natural world, the harmony that exists there, and the non-human encounters that often get overlooked. Rochegova and Bell have long been filming snippets of various small creatures that they have come across. Starting as a personal obsession of both artists, this has turned into a focal point of their collaboration – a place where their work has coalesced and moved forward. The video footage they've knitted together expresses their wonder, and gives a new grounding to the worlds that they paint. "To see a world in a grain of sand And a heaven in a wild flower Hold infinity in the palm of your hand And eternity in an hour" From Auguries of Innocence by William Blake. Bilder: Daniel Bells och Anna Rochegovas installation. Foto: Susanna Gunnarson
2 days ago
View on Instagram |
9/9