Björn Flygare

Utvalda verk

Inriktning: 

Silversmide (corpus, kyrksilver, smycken, skulpturer). 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Mina små figurer i skala 1:100 visar ofta en strävande människa i samverkan med en delad sfär. Figurerna placeras mot en bakgrund som ger en monumentalitet trots det lilla formatet. 

I vilka huvudsakliga material arbetar du? 

Mitt huvudsakliga material är silver, ofta med diabas som bakgrund. 
Jag har också arbetat med större skulpturer i granit. Under en period hade jag ett samarbete med Curt Bjernevi där vi gemensamt skapade bilder med hans grafik och mina små figurer. 

Utbildningar/erfarenheter: 

Konstfackskolan 1961-66 och 1973-74, Capellagården, sommarkurs 1962. Egen silversmedja sedan 1968.