Eva Troedson

Utvalda verk

Inriktning

Jag kallar mig för keramisk kreatör/konstnär.

Vad inspirerar dig i ditt arbete?

Landskapet där jag bor är min inspiration.

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du?

Arbetar med passion i raku, en japansk bränningsteknik. Det blir ett samarbete med eldens element och det sker en transformation i ögonblicket. Arbetar även med bruksföremål och verk för trädgården.

Utbildningar/erfarenheter

Tre år på Capellagården, Öland, och ett års utbildning i Bild på Högskolan i Kalmar. Jag har praktiserat hos keramiker i Tyskland och gått flera kurser i olika keramiktekniker för keramiker verksamma ute i världen.

Har ställt ut på många gallerier i Skåne. Numera är all verksamhet på gården KERAMIKA FANTASIA, nära Bollerup. 

Ladda ner CV