Jenny Ahlner

Utvalda verk

Inriktning 

Måleri, installation, textil, teckning. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Jag inspireras av tillvarons mikro- och makrokosmos. Relationer, myter, prosaisk vardagsmagi: sådant som får mig att förundras – det är det tillståndet som jag försöker gestalta i konsten. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Arbetar med blandtekniker på duk, papper och funna objekt som jag påverkar på olika sätt. Kol, blyerts, tempera och textilfiber är några av materialen jag använder. 

Utbildningar/erfarenheter 

Har gått KV Konstskola i Kristianstad samt Grafikskolan Forum i Malmö. Arbetar också som psykolog och psykoterapeut med examen från Lunds Universitet.