Anne-Beth Borselius

Utvalda verk

Inriktning 

Keramik 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Min inspiration finns i mitt inre, att vara i en koncentration där det ena leder till det andra och ständigt fortsätter. Min trädgård, museibesök, minnen av landskap, filmer – allt blandas. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar med handbyggda, kavlade och ringlade former i lergods. 

Utbildningar/erfarenheter 

Nyckelviksskolan 1972-73 
Konstfack, Keramik och glas, 1977-82