Nyutexaminerade 2023

Nyutexaminerade 2023

I utställningen Nyutexaminerade 2023 orienterar du dig genom anvisningar som kommer när du går in i utställningen. För att spela och höra videofilmer klickar du på en playknapp överst till vänster i projektionen samt klickar på högtalaren för att få ljud på verket. Varmt välkomna in och besök utställningen! 

ÖSKG/Tjörnedala Konsthall presenterar för andra året i rad en virtuell utställning med nyutexaminerade konstnärer från konstnärliga högskolor. I utställningen visas måleri, fotografi, skulptur, installation, textil, videoinstallation och digital mediakonst från åtta olika konstnärskap utvalda från ett Open Call tidigare i år. Deltagande konstnärer är Jasmine Christensson, Micael de Leeuw, Charlotta Hammar, Caroline Harrius, Lova Ranung, Henrik Söderström, Tova Tilliander och Queenning Zhao.  

I utställningen presenteras åtta konstnärskap där den konstnärliga processen står i tydligt fokus. Här utforskas spännvidden i relationer mellan materiellt och immateriellt, analogt och digitalt, arv och nutid. Med ett intresse för inneboende värde hos det materiella rör sig konstnärerna in i vardagen med dess föremål och material. Konsten tillåts komma närmare, utanför galleriets vita väggar och in i besökarens hem. Vi ser här en generation konstnärer som besitter stor teknisk skicklighet och fördjupning kombinerat med förmåga att med poetisk ansats möta djupa begreppsliga frågeställningar. 

Tjörnedala konsthall, som har sitt geografiska läge på landsbygden i sydöst, vill med digitala satsningar skapa ett centralt nav för ung konst och konsthantverk. Utställningen Nyutexaminerade 2023 är en viktig del i att utöka tillgängligheten såväl nationellt som internationellt både för utställande konstnärer och konstpublik.  

Utställningen finns tillgänglig online på Tjörnedala Virtuella Konsthall och nås via konsthallens hemsida www.oskg.se.
Utställningen öppnar på fredagen den 3 mars och är sedan öppet dygnet runt fram till och med den 26 mars. 
 

Deltagande konstnärer:

Jasmine Christensson 
Jasmine Christensson arbetar med skulptur, text och installation. Med utgångspunkt i autofiktiva berättelser utforskar hon teman som minne, trauma och förlust. I hennes praktik finns strävan efter att frammana poetik genom material och att ge form åt något bekant och samtidigt svårbeskrivet. Jasmine Christensson är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim och Konsthögskolan i Malmö. Hon är bosatt i Malmö. 
Jasmine Christenssons hemsida 

Micael de Leeuw 
Micael de Leeuw arbetar huvudsakligen i textila material. I arbetet är processen central; teknik, repetition och bearbetning. Där möts och samspelar analoga och digitala arbetsmetoder. I sitt arbete drivs Micael de Leeuw av att omvandla material och frammana en känsla av rörelse. Han är utbildad vid Konstfack i Stockholm, där han också är bosatt. 
Micael de Leeuws hemsida 

Charlotta Hammar 
Charlotta Hammar har fotografiet som främsta medium i sitt konstnärliga arbete. Hon intresserar sig för frågor om oro, krishantering och existentiella hot samt hur människan är rustad för att hantera dessa frågor, bottnad i en ängslan över världsläget. Hon utgår från idén om fotografiet som sanningsbärare och skapar därifrån alternativa scenarier genom manipulation och iscensättning; en bildvärld som pendlar mellan det förnuftiga och det paranoida. Charlotta Hammar är utbildad vid Valand och bosatt på Styrsö i Göteborg. 
Charlotta Hammars hemsida 

Caroline Harrius 
Caroline Harrius är keramiker som ofta tar utgångspunkt i äldre generationers glömda hantverksskatter. I sitt konstnärliga arbete utforskar hon hur hantverkstraditioner kan kopplas till kvinnligt görande och hur dessa objekt värderas i dagens högteknologiska samhälle. Hon drivs av att lyfta fram hantverket som kulturarv och samtidigt låta sin egen samtida hantverkskunskap möta äldre tekniker. Caroline Harrius är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo och Konstfack i Stockholm. Hon är bosatt i Stockholm. 
Caroline Harrius hemsida 

Lova Ranung 
Lova Ranungs konstnärliga arbete tar sig uttryck i videoinstallationer, digitala verk och filmer i vilka hon utforskar storytelling med poetisk struktur. Centrala delar i hennes arbete är fantasi, teknik och ekologi. Hon är intresserad av hur digital animation kan användas för att undersöka föreställningar och fiktioner kopplade till naturen, utan att använda sig av fysiskt material. Lova Ranung är utbildad vid Goldsmiths University i London och studerar för närvarande på Sandberg Instituut i Amsterdam där hon också bor. 
Lova Ranungs hemsida 

Henrik Söderström 
Henrik Söderström intresserar sig för meningsskapande system och hur de påverkar vår kultur, vårt samhälle och vår förståelse av världen. Han undersöker datorgrafik, programmering och virtuella rum samt relationer mellan mediateknologier och politik. Det konstnärliga arbetet tar form i rumslig installation, digital mediakonst, experimentellt ljud och musik. Henrik Söderström är utbildad vid Konstfack i Stockholm och är bosatt i Los Angeles där han studerar vid UCLA. 
Henrik Söderströms hemsida 

Tova Tilliander 
I Tova Tillianders konstnärliga praktik är måleriet centralt. Hon utgår från fotografier- antingen kommersiella eller privata lånade ur närståendes fotoalbum, stillbilder från film, kändisporträtt eller bilder ur porrtidningar från 1970-talet. Hon intresserar sig för fotografiets förmåga att bli projektionsyta för drömmandet och målningarna väcker frågor kring begär, nostalgi och idolisering. Med motiven och måleriet önskar Tova Tilliander väcka begär hos betraktaren, att vilja ha och komma nära. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm där hon också är bosatt. 
Tova Tillianders instagram 

Queenning Zhao 
Queenning Zhao är designer och konstnär med fokus på rumslighet och narrativ och intresserar sig särskilt för scenrum, offentliga rum och mellanrum. Arbetet tar form i skulpturer, platsspecifika installationer och iscensättningar som blir interventioner i det vardagliga. Återkommande i hennes arbete är historier om platser och objekt, både fiktiva och faktiska, och verken framträder genom sammanfogningar av berättelsefragment, information och upphittat material. Queenning Zhao är baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid HDK i Göteborg och Konstfack i Stockholm. 
Queenning Zhaos hemsida 

Denna utställning görs med stöd av: 
Kulturrådet, Region Skåne, Simrishamns kommun, Stiftelsen Sparbanken Syd och Riksförbundet Sveriges konstföreningar.  
Huvudsponsor: Sparbanken Syd.