Monica L Edmondson på Supermarket Art Fair 2022

Varmt välkommen till ÖSKG/Tjörnedala konsthalls monter 
på Supermarket Art Fair, Skärholmsplan 1, Stockholm! 

Inom temat Holy Fluff på Supermarket Art Fair 2022 presenterar ÖSKG/Tjörnedala konsthall utställningen 100 MIGRATORY med Monica L Edmondson (SE), en utställning där form, arbetsprocess och det slutliga konstverket väver samman kunskap från generationer av samiska kvinnor med vår tid idag. Edmondson berättar en av dessa historier genom de glaskärl och bilder som ingår i 100 MIGRATORY 

Ett lokalt och globalt förankrat konstprojekt 
om ursprung och migration 
Inifrån en varm samisk kärna av liv 
startar min konst en resa. 
Berättelsen om att våga lämna tryggheten 
för att skapa nyfikenhet, inte rädsla, inför det okända. 

Hundra kärl av glas beger sig ut på en resa, tur och retur, med start i deras hem i ett vidsträckt vintervitt fjällandskap mitt i det gränslösa Sápmi – Sameland. Kärlen migrerar in och ut ur olika miljöer, länder och världar. De presenteras ute och inne, som grupp och som individer. Vad händer med deras värde i en ny miljö, vem ser dem, får de en annan funktion, återvänder alla kärl till sitt ursprung, är de hela? Var och en av verken kommer att bära sin egen unika historia som vill bli berättad. 

Projektet berättar om vikten av en trygg varm kärna i var människas liv. Om att upptäcka sin egen personliga eld och gemenskap var den än är och hur den än ser ut. Samtidigt undersöks vikten av att just våga resa ut från den trygghetszonen. Att för en tid våga överge det nära för att öka förståelsen och respekten för det främmande. 

Genom att länka samman samisk tradition och glas med internationella influenser vill projektet lyfta fram kärlet som budbärare och metafor för människan. I ett konstnärligt uttryck och med kärlets symbolik uppmärksammas frågor om tillhörighet, identitet, ursprung och migration. 
Initiativtagaren till projektet, konstnären Monica L Edmondson, anser att vi alla har en skyldighet att agera för att förhindra allt från små konflikter i närmiljön till stora katastrofer och massmord. Konstprojektet är hennes bidrag till debatten för en bättre värld där det okända inte möts av rädsla och hat utan av nyfikenhet och vilja att förstå det annorlunda. 
100 MIGRATORY är ett omfattande flerårigt konstprojekt som består av olika delar.  
Mer info om projektet:
hwww.100migratory.wordpress.com 

Efter konststudier i Australien återvände Monica L Edmondson till Tärnaby i norra Sverige. I Monicas verk blandas samisk kultur med internationella influenser, både tekniskt och konceptuellt. Hon är representerad i permanenta samlingar på en rad museer, bland annat Nationalmuseum i Stockholm och National Gallery of Australia. 
www.edmondson.se 

 

ÖSKG/Tjörnedala konsthall driver just nu ett femårigt projekt som presenterar konst från de svenska nationella minoriteterna. Syftet med utställningsserien är att lyfta fram mångfacetterade konstnärliga uttryck och nya samarbeten där konst, design och konsthantverk möts i oväntade former. 100 MIGRATORY är del av en utställning med kvinnor från Sápmi som visas hösten 2022 på Tjörnedala konsthall med Laila Brandsfjell (NO) , Monica L Edmondson (SE), Silje Figenschou Thoresen (NO), Marja Helander (FI), Katarina Spik Skum (SE) och Liselotte Wajstedt (SE).