Ögonblick

Ögonblick

John E Franzén
Lina Karna Kippel
Torbjörn Limé

I utställningen Ögonblick riktas fokus mot den flyktiga stunden och den frusna rörelsen. Ett undersökande genom tekniker som måleri, fotografi och teckning.
 

John E Franzén
John E Franzén är målare och grafiker. Hans måleri låter sig inte lätt fångas i en genre; han målar det som intresserar honom och bryr sig inte om kategorisering. I hans bilder syns landskap och stadsmiljöer men de kan också utgöras av porträtt av såväl människor som motorcyklar och amerikanska bilar – skildrade av Franzén blir motorfordon personligheter. 
Franzén har varit professor i måleri på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är ledamot i Kungliga Konstakademin för de fria konsterna sedan 1989. 
John E Franzén är född 1942 i Stockholm men bor och är verksam på Österlen sedan början av 1990-talet. 

Lina Karna Kippel
Lina Karna Kippel är konstnär och fotograf. I hennes bilder ryms spår av en inre motsättning; yrkesfotografens strävan mot perfektion får möta den sida av henne som söker det aviga och oskarpa. Lek, dagdrömmar och eskapism är viktiga inslag i det konstnärliga arbetet. 
Kippel använder sig av grafiska element, geometriska former och mönster för att väcka betraktarens nyfikenhet och fantasi; hon önskar att vi får stanna upp och upptäcka något bortom bilden, se de större fenomenen i vardagliga detaljer. En blick ned i diskhon kan leda ut i världsrymden. 
Lina Karna Kippel är född 1972 i Landskrona, bosatt och verksam i Benestad på Österlen. 
www.linakarnakippel.se 

Torbjörn Limé
Torbjörn Limé är konstnär med måleriet som sin huvudsakliga uttrycksform. Även fotografi, rörlig bild, objekt och installation kan förekomma som uttryck då han låter plats, miljö och kontext styra valet av konstnärlig metod. 
Med betoning på färg, form, illusion och perception inom måleri söker Limé, i skärningspunkten mellan dokumentär realism och organisk färgabstraktion, en form av kritisk realism som når bortom det direkt avbildande och har sin utgångspunkt i begreppet materialitet. Centrala problemformuleringar i hans konstnärliga arbete är ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv relaterade till individ och miljö. Det handlar om naturens sårbarhet och individens förhållande till omgivande samhälle. I hans bildvärld samlas lager av betydelser som talar till betraktaren utifrån olika existentiella aspekter att vara människa. 
Limé är utbildad vid KV Konstskola i Göteborg, Malmö Konstskola Forum och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har tidigare varit rektor vid Gotlands Konstskola. 
Torbjörn Limé är född 1963 i Trollhättan. Han är bosatt i Visby och har sin ateljéverksamhet i Visby och Lund.