Nyutexaminerade 2022

Nyutexaminerade 2022

ÖSKG/Tjörnedala Konsthall är stolta över att presentera en virtuell utställning med nyutexaminerade konstnärer från svenska konstnärliga högskolor. I utställningen visas målningar, teckningar, fotografi och film från sex olika konstnärskap utvalda från ett Open Call tidigare i år. Deltagande konstnärer är Mathilda Björk, Michael Cedlind, Olga Krüssenberg, Lina Lundquist, Helena Hanna Perminger och Jonas Silfversten Bergman.  

Utställningen synliggör människans roll globalt inom såväl sociala samspel som i större samhälleliga frågeställningar. Vi ser i utställningen hur konstnärer närmar sig generella frågeställningar med en personlig ingång något som är både generöst och inbjudande. Vi möts här av en generation konstnärer och konsthantverkare som håller en hög konstnärlig nivå och som ska bli spännande att följa framöver.   

Tjörnedala konsthall, som har sitt geografiska läge på landsbygden i sydöstra Skåne, vill med denna satsning skapa ett centralt nav för ung konst och konsthantverk. Utställningen blir en viktig del i att utöka vår tillgänglighet såväl nationellt som internationellt både för utställande konstnärer och konstpublik.  

Utställningen finns tillgänglig online på Tjörnedala Virtuella Konsthall och nås via konsthallens hemsida www.oskg.se. Utställningen öppnar lördagen den 5 mars och är sedan öppet dygnet runt fram till och med den 27 mars.  

Deltagande konstnärer:  

Mathilda Björk  

Mathilda Björk har fotografiet som främsta medium i sitt konstnärliga arbete. Med en personlig utgångspunkt utforskar hon teman som död, förgänglighet, minne och längtan. Hon är utbildad i konstnärligt fotografi vid HDK-Valand, Högskolan för konst och design, i Göteborg men nu bosatt i Visby.  

Michael Cedlind  

Michael Cedlind intresserar sig för den tidiga filmen som medium och dess förmåga att förmedla kunskap. I sina verk sammanfogar han filmmaterial från fältinspelningar med bland annat musik och avfilmade projektioner. Han är utbildad vid Konstfack och bosatt i Stockholm.  

Olga Krüssenberg  

Olga Krüssenberg arbetar med olika material, ofta rörliga bilder och dokumentära element. Arbetet består av en dialog mellan henne själv, materialet och det sammanhang hon undersöker. Återkommande tema är antropocen, den tidsålder vi lever i och som karakteriseras av betydande mänsklig påverkan på jorden. Hon är utbildad i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är även bosatt i Stockholm.  

Lina Lundquist  

Lina Lundquist arbetar med flera medier så som skulptur, video och installation. I flera projekt har hon undersökt bilder av och relationer till katastrofen, som en mer eller mindre urskiljbar händelse. Med referenser till populärkultur som science fiction och skräck adresserar hon teman som flytande rädsla, begär och fragmentering. Lina är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och bosatt i Stockholm.  

Helena Hanna Perminger  

Helena arbetar tvärdisciplinärt med skulptur, fotografi och teckning där motpolerna liv och död och det mänskliga behovet av förståelse är i centrum. Hon är tydligt materialdriven i sin praktik.Hon har examen från Konstfack Ädellab Jewellery & Corpus i Stockholm och är även bosatt i Stockhom.  

Jonas Silfversten Bergman  

Jonas Silfversten Bergman arbetar i huvudsak med måleri där staden och dess ibland förbisedda objekt är i fokus. Han rör sig genom staden och tar fotografier som sedan blir utgångspunkt för målningar. Han är utbildad vid konsthögskolan i Bergen och Umeå Konsthögskola men numera bosatt i Malmö.  

Konstnärssamtal under Nyutexaminerade:   

Sex konstnärssamtal producerade av ÖSKG/Tjörnedala Konsthall. Samtalsledare och avsnittsproducenter är Lisa Hultberg och Christel Lundberg.