Maria Börjesson

Utvalda verk

Inriktning 

Skulptur 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Människor, karaktärer 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Stengodslera.  Lysterfärger som jag målar och bränner in i en lägre temperatur. 

Utbildningar/erfarenheter: 

Konstindustriskolan i Göteborg. Arbetat som konstnär i över 40 år.