Pia Carlström

Utvalda verk

Inriktning 

Måleri och skulptur. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Dynamik, fuga och improvisation, musik och måleri har mycket gemensamt! Mötet mellan nonfigurativt och figurativt, likt musikens improvisationer där taktramen ger struktur åt kompositionen. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Förutom med stora målningar jobbar jag i collageteknik där jag kombinerar det nonfigurativa måleriet med att screentrycka det figurativa. För att lyfta ner motiven från väggen låter jag silhuetter skäras ut i cortenstål – till en serie jag kallar cortenJAZZ. Med tryck på plexiglas uppstår ytterligare en dimension i de som jag kallar plexiJAZZ. 

Utbildningar/erfarenheter 

Klassisk teckning och anatomi är en stabil grund jag står på. Konststudier utomlands och i Sverige har gett mig inspirerande möten mellan ismer och traditioner.