Maria Brusewitz

Utvalda verk

Inriktning 

Keramik 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Naturens former och färger är min inspiration. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar med röd lergodslera, drejar, kavlar och bygger – mestadels bruksföremål men även unikat. Färgar in med engober – dekorerar med oxider och färgkroppar och använder en blyfri transparent glasyr som bränns till 1 130 grader. 

Utbildningar/erfarenheter 

Folkuniversitetets dagskola i Lund , Keramik 2 år, Östra Grevies Folkhögskola, Estetisk linje Keramik 2 år. Arbetat med keramik i egen verkstad i 25 år på heltid. 

Ladda ner CV