18 november – 10 december 2023
Vernissage lördag 18 november 13:00–16:00
Artist talk 14:00

BRIDGE är ett tvärkulturellt konstnärligt samarbete mellan två etablerade konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG (Sverige) och ArtCan (UK). BRIDGE är resultatet av den gemensamma visionen mellan Christel Lundberg, verksamhetsledare för ÖSKG/Tjörnedala Konsthall, och Pernilla Iggström, konstnär och curator för ArtCan.

Svetlana Atlavina
Daniel Bell
Mirella Bandini
Diane Frost
Jane Higginbottom
Catherine Jacobs
Melanie Jordan
Molly Lambourn
Peter Mammes
Phillip McConnell

Marcus Bagge
Maria Björklund
Susanna Gunnarson
Jonas Larsen
Anja Richardt Krabbe
Anna Rochegova
Adrian Room
Jonas Rooth
Teresa Rooth
Ben Thompson

Curerad av Pernilla Iggström (ArtCan) och Christel Lundberg (ÖSKG)


BRIDGE är ett tvärkulturellt konstnärligt samarbete mellan två etablerade konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG (Sverige) och ArtCan (UK). BRIDGE är resultatet av den gemensamma visionen mellan Christel Lundberg, verksamhetsledare för ÖSKG/Tjörnedala Konsthall, och Pernilla Iggström, konstnär och curator för ArtCan.

Utställningen på konsthallen bygger på ett nätverkande över fysiska och metaforiska gränser, ett överskidande av geografiska, kulturella, politiska och sociala gränser, för att öka mångfald, inkludering och förståelse för olika förutsättningar att verka som konstnär. Tjörnedala konsthall ligger på landsbygden i östra Skåne och ArtCan verkar internationellt med bas i metropolen London, vilket skapar en spännande dynamik i projektet BRIDGE.

Tio konstnärer från varje konstnärsdriven plattform är samarbetar här som duo—två och två. Varje duo har arbetat tillsammans för att utbyta idéer, där kommunikation i och utanför ateljéerna lagt grund för gemensamma processer. Resultaten av dessa samarbeten omfattar en rad olika uttryck, däribland måleri, installation, video och ljudverk vilka presenteras i form av 10 installationer vilka visas på Tjörnedala konsthall fram till 10 december 2023.

 

ArtCan, London (UK)

ArtCan är en konstnärsdriven ideell konstorganisation med medlemmar över hela Storbritannien och internationellt. ArtCans arbete stöds av insatser från konstnärsmedlemsvolontärer och bidrag från donationer och konstnärsgruppen Friends of ArtCan. Organisationen samarbetar med gallerier, men söker också nya rum där konsten blir en del av vardagen, med syftet att involvera publiken på ett organiskt och personligt sätt. ArtCans etos bygger på att varken ta ut medlemsavgift eller provisioner på försäljning. Allt för att sätta konstnärens roll i centrum i utvecklandet av hållbara praktiker och arbetsvillkor.

artcan.org.uk