Bästa Biennalen VR GRaffiti

Graffiti mask

Bästa Biennalen VR GRaffiti

LÖRDAG 28/10 kl 12-15.

VR GRAFFITTI MED ESTHER ERICSSON

Drop in

Ålder: 9-16

Fördelarna med att måla graffiti i VR är många.

Det är fullständigt lagligt och du kan måla även när det regnar eller snöar ute. Sprayburkarna kostar inget och tar aldrig slut. Du kan lära känna graffitimålare från hela världen och få tips från mästarna.

Under dagen kommer vi att turas om att gå in i VR och måla. Alla kommer att kunna följa skapandet via en stor väggprojicering.

Bästa Biennalen! är en regional verksamhet som sedan 2013 arrangerar en konstbiennal i Skåne som vartannat år äger rum under två veckor på hösten. Konstbiennalen, som äger rum på platser runt om i regionen, erbjuder utställningar, workshops, ateljéarbete, performance och/eller någon annan typ av konstnärliga överraskningar. Målgruppen är barn och unga tillsammans med sina familjer. 

År 2013 genomfördes Bästa Biennalens konstbiennal för första gången under namnet Barnens Bästa Biennal, och har sedan dess blivit en permanent verksamhet i Skåne under namnet Bästa Biennalen! Bästa Biennalen finansieras huvudsakligen med bidrag från Region Skåne, och från med år 2016 är Ystads konstmuseum projektägare och huvudman för Bästa Biennalen. Utöver bidrag från Region Skåne, bidrar deltagande kommuner, institutioner och organisationer med egen insats och arbete.

Bästa Biennalens konstbiennal äger rum för sjunde gången 2023 och är större än någonsin då den äger rum i de sex sydligaste regionerna i Sverige; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköpings län och Kalmar län.

www.bastabiennalen.se