Bästa Biennalen VR GRaffiti

Graffiti mask

Bästa Biennalen VR GRaffiti

LÖRDAG 28/10 kl 12-15.

VR GRAFFITTI MED ESTHER ERICSSON

Drop in

Ålder: 9-16

Fördelarna med att måla graffiti i VR är många.

Det är fullständigt lagligt och du kan måla även när det regnar eller snöar ute. Sprayburkarna kostar inget och tar aldrig slut. Du kan lära känna graffitimålare från hela världen och få tips från mästarna.

Under dagen kommer vi att turas om att gå in i VR och måla. Alla kommer att kunna följa skapandet via en stor väggprojicering.

BÄSTA FESTIVALEN Bästa Festivalen är Bästa Biennalens publika huvudevenemang. Festivalen erbjuder barn och unga att delta och medskapa i olika workshoppar, utställningar, performances och andra kreativa utmaningar för barn och unga och hela familjen. I Bästa Festivalen upplever och skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och pedagoger. I dagsläget genomförs festivalen vart annat år, under två veckor i samband med höstlovet, av nätverkets nästan 90 arrangörer, på uppåt 100 platser runt om i Sydsverige. Festivalen lockade 2021 ca 35 000 besök under två veckor. 2023 händer Bästa Festivalen 21 oktober – 5 november. Under festivalen erbjuder arrangörerna workshoppar kopplade till utställningar, performance och live art, konstnärssamtal och visningar. Medverkande arrangörer ansvarar för och bekostar sina aktiviteter, men Bästa Biennalen fördelar ett stöd till alla i tid anmälda arrangörer ett arvode om 11 500 kr (2023), öronmärkt som arvode till konstnär. Syftet är att skapa ekonomiska förutsättningar för möten mellan barn & unga och professionella konstnärer och säkerställa konstnärers medverkan i de pedagogiska aktiviteterna. Bästa Biennalen genomför övergripande press- och marknadsföringsinsatser kopplat till Bästa Festivalen, men också löpande för Bästa Biennalen och dess hela program. I tillägg produceras trycksaker, marknadsföringsmaterial och digital kommunikation. Arrangörerna genomför och bekostar sina reguljära marknadsföringsinsatser. Redan under Bästa Festivalens (tidigare Bästa Biennalens konstfestival) första år 2013, arbetades dess form och innehåll fram tillsammans med de deltagande arrangörerna. Det finns flera olika typer av arrangörer. De större institutionerna med sin konstpedagogiska kompetens, sina större tillfälliga utställningar, sina samlingar, ateljéer och utställningsrum har varit med från starten. En annan del utgörs av kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar, som arrangerar aktiviteter på lämpliga platser, ofta i samverkan med annan part. En tredje stor grupp består av ”det fria konstlivet” – konstföreningar, gallerier och andra aktörer som producerar, presenterar och förmedlar konst.

 

MER OM BÄSTA BIENNALEN ”Bästa Biennalen skapar nya modiga generationer! ” Bästa Biennalen är med nästan 100 konstplatser i Sydsverige, landets största nätverk för barn och ungas möten med konsten och kreativiteten! Bästa Biennalen arrangerar bland annat Bästa Festivalen – Sveriges största konstfestival – där barn & unga skapar direkt med konstnärer och pedagoger. Men workshoppar, kollon och öppna verkstäder erbjuds året om – du hittar allt på Programkartan. För nätverkets arrangörer, konstnärer och andra inbjudna produceras också Bästa Konferensen, föreläsningar och nätverksträffar, för att stimulera utbyte och höja kompetensen i nätverket. Verksamheten publicerar trycksaker som Bästa Boken och deltar i externa event för att skapa olika och fler möten med konsten.

 

www.bastabiennalen.se