Stundägare, gröntagare, klokförare! Kliv in i landet MÖJLAND! Det är det land som vi alla kan komma till utan andra färdmedel än den egna lusten och viljan att skapa, hitta på, och fantisera. Tanken är att skapa ett rum—en fantastiksal, som väcker lust och inger mod att skapa med ett lekfullt allvar. Utställningsrummet är fyllt med allehanda bilder, skulpturer, ord, objekt—fantastikredskap som vi hoppas kan ge besökarna en ivrig håg att sätta igång. Att närma sig sitt eget sätt att hitta på kan givetvis se ut på en mängd olika sätt. Därför finns både bild och ord och andra hurgeråd som kan ge dessa impulser. Vi leker med det oväntade och med ord som inte finns, men som kanske ger lust till att skriva eller manar på lusten att bli orduppfinnare.

”Det är utan tvivel så att varje vision om en bättre värld uppstår i fantasin. Det är faktiskt där som allt föds och det är uppseendeväckande att särskilda kurser för att träna upp denna förmåga saknas i kursplanen för grundskolan och att det inte upprättas fantasifakulteter på universiteten.”
– Tokarczuk, Olga (2012). Björnens ögonblick, övers. J.H. Swahn. Linderöd: Ariel Förlag

Denna första ”fantastiksal” är en skiss där vi till viss del använt verk från andra utställningar som Undrien, Tingens teater och Butiken för omöjliga saker.

MÖJLAND ska produceras under hösten 2023 och vara helt färdig 1 mars 2024.

Utställningen kommer att rikta sig främst till barn i årskurserna 2–4, och turnera till olika utställningsrum som konsthallar, museer och institutioner. Avsikten är att göra MÖJLAND till en plattform för skapande skola med workshops och lekar med lärarna som klokförare. Första anhalten våren 2024 är konsthallen på Iföcenter i Bromölla. Projektet utförs med stöd av Region Skånes projekt- och utvecklingsstöd, och presenteras tillsammans med tillhörande häften med olika skriv och ritlekar med utgångspunkt i utställningen.

”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi”
– Lindgren, Astrid (1958). Därför behöver barnen böcker. Tacktal i samband med mottagandet av HC Andersen-priset. 
 
      – Magnus Lönn och Carina Bodelsson Lönn

 

Magnus Lönn (f. 1948, Örebro) var under åren 1974–2010 verksam som dramatiker och scenograf på Byteatern, Kalmar läns teater. Numera arbetar han som ord- och bildkonstnär och har skapat en mängd utställningar för barn och alla undra som undersöker gränslandet mellan bokstav, bild och ord.

Utställningarna Buller om huller, Tingens teater, Lekstäver och orddjur, och Undrien, har besökt ett femtiotal museer och konsthallar i landet. Hans senaste utställning Butiken för omöjliga saker har skapats i samarbete med Carina Bodelson Lönn. Undrien visas just nu på Rydals museum fram till 22 oktober 2023.

Lönn har även givit ut böckerna Bråkstavsboken, en ABSE-bok, Fantastikboken och nu senast Bullerkytta, lekstuga för stundägare. Idag bor och verkar han på Österlen i Norra Björstorp på Brösarps norra backar. Där finns både verkstäder och utställningsrum, Magnus Lönn är medlem i ÖSKG sedan 2021.


Carina Bodelson Lönn
(f. 1961, Hässleholm) har utbildning från Basis Konstskola, Stockholm, samt olika utbildningar i textil, bl.a. på Handarbetets Vänner, Stockholm. Hon har även en fil.kand. från Stockholms universitet i huvudämnet konstvetenskap i kombination med konstpedagogik, religionshistoria och dramapedagogik, samt därutöver kurser i samtidspedagogik och filosofiska samtal med barn.

Bodelson Lönn har arbetat med flera olika konstpedagogiska projekt sedan 1996, däribland inom teater, som bildlärare på kulturskolan, och gymnasielärare i Estetisk kommunikation och Konstarterna och samhället. Sedan 2013 har hon varit verksam med olika konstprojekt tillsammans med Magnus Lönn.

2018 skapade de tillsammans utställningen Butiken för omöjliga saker som sedan dess turnerat runt på flera olika museer och konsthallar, och som nu finns att se på Rydals museum.Facebook-event
Instagram-event
FANTASTIKSAL: Workshop med Magnus Lönn och Carina Bodelson Lönn (30 juli)