Poetik och Materialitet

I utställningen Poetik och Materialitet visas skulptur, objekt och installation. Fokus ligger på objektets berättande förmåga och materialets språklighet. 

Utställande konstnärer:

Karin Häll 
Karin Häll arbetar främst med skulptur och installation. Hon använder sig konsekvent av materialens skiftande betydelser: dess värdeladdning och funktion i förhållande till olika objekt och föremål. Ingångarna i verken är ofta hämtade från litteraturen. Ord och händelser blir utgångspunkter för att ifrågasätta samhällsföreteelser och invanda beteenden. Karin Häll intresserar sig för människans upplevelse av sig själv och hur identiteten ständigt omformas i relation till signaler från omvärlden, sociala koder och sammanhang.  

Karin Häll är född 1961, bosatt och verksam i Stockholm 
www.karinhaell.se 

 

Linda Karlsson 
Linda Karlsson arbetar skulpturalt med leran som sitt främsta arbetsmaterial. Lekfullhet och kontrollerad slump är viktiga delar av skapandet. Hennes objekt sprider ut sig och gör anspråk på rum- golv, väggar och tak. 

Linda Karlssons skapandeprocess är energigivande; en energi som genom verken förmedlas vidare till betraktaren. Regnbågen är ett återkommande element i hennes formvärld, den symboliserar allas lika värde och bidrar med en känsla av styrka.  

Linda Karlsson är född 1976, bosatt och verksam i Stjärnhov i Sörmland. 
www.lindakarlsson.se 

 

Camilla Thorup 
Camilla Thorup har haft tecknandet och målandet som konstanter genom livet. De senaste åren har det konstnärliga arbetet övergått till tredimensionella former; skulpturer i lera, brons och betong. I motivvärlden syns djur och människor, ofta i interaktion med varandra. 

Camilla Thorups arbetsprocess består av ett intuitivt sökande där figurerna stegvis materialiseras och bär fram symbolik, magiska händelser och historier. I sitt arbete intresserar hon sig för människan och det mänskliga sinnet. Hon vill skildra de tidlösa erfarenheter och grundvillkor som vi alla delar.  

Camilla Thorup är född 1976, bosatt och verksam i Köpenhamn. 
www.camillathorup.dk