Som en del av den pågående utställningen Poetik och Materialitet presenterar ÖSKG/Tjörnedala konsthall söndagen den 5 juni kl 13 föreläsningen Materialbaserad Språklighet med Mårten Medbo. Medbo var först i Sverige att doktorera i forskningsämnet konsthantverk på HDK vid Göteborgs Universitet. 

Medbo kommer med utgångspunkt i det egna avhandlingsarbetet – Lerbaserad erfarenhet och språklighet – diskutera och reflektera kring konstens och konsthantverkets materiella språklighet. Föreläsningen kommer att handla om den mening som uppstår i och genom den konstnärliga praktiken och hur den kopplas till samtiden. 

Mårten Medbo om Materialbaserad Språklighet: 
För alla som har en konstnärlig praktik är det en självklarhet att materialen som används i konsten är språklig materia. Även när vi är barn är det också självklart att den språkliga möjligheten finns överallt runtomkring oss och att vi är fria att använda oss av den. Dessa påståenden kan idag te sig självklara men under 1900-talet har det ifrågasatts huruvida konstens språkliga materialiteter är en nödvändig förutsättning för konsten eller inte. Kanske den bästa och mest giltiga konsten rent utav är immateriell? Under den senaste tiden har dock intresset för världens materiella kvaliteter återuppväckts. Inom akademin manifesteras intresset exempelvis genom posthumanismen och nymaterialismen. Föreställningar om en levande omgivning med egen agens vid sidan av den mänskliga kulturen har återkommit, något som idag är tydligt både inom konsten och konsthantverket. 

Mårten Medbo är konstnär och keramiker med sin bas i Katrineholm. Han är utbildad vid Konstfack, linjen för glas och keramik. År 2016 doktorerade han i konsthantverk på HDK, Göteborgs universitet. För närvarande arbetar han som lektor i keramik på Konstfack där han även är forskningsledare vid institutionen för konsthantverk. 

”För mig är leran ett språkligt material. Den gör det möjligt att uttrycka något som annars inte skulle låta sig uttryckas. Det finns något universellt i den möjligheten som binder mig samman med kollegor både framåt och bakåt i tiden”  

www.medbo.com 

Konsthallens öppettider den 5 juni är 12-16, entré 50 kr. 
Årskort – fri entré 

Föreläsningen genomförs med stöd av Folkuniversitetet.