Martin Klein

Utvalda verk

Inriktning

Collage, fotografi, måleri, teckning, installation och skulptur.

Vad inspirerar dig i ditt arbete?

Jag inspireras av energin som uppstår i spänningen mellan det alldagliga och det okända. I mina bilder försöker jag föra samman det inre landskapet med det yttre. Ofta handlar det om vår paradoxala roll i naturen, och friktionen mellan det mekaniska och det levande, mellan det vackra och det absurda.

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du?

Jag arbetar oftast med olika former av collage, vare sig jag använder mig av fotografi, måleri, teckning, installation eller skulptur.

Utbildningar/erfarenheter

Jag har studerat konst på Öland och i Brunnsvik, fotografi på Valand och senast bilderboksberättande på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg.