Lina Karna Kippel

Utvalda verk

Inriktning 

Fotografi 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Nyfikenhet och utmaningen att vilja berätta något med mina bilder. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Fotografi 

Utbildningar/erfarenheter 

Fotoassistent 1991, fotograf 1994, freelance 2003, tvåårig konstskola. 

Ladda ner CV