Jonas Rooth

Utvalda verk

Inriktning 

Konstglas 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Inspireras av klassiska praktföremål och arkitektur. En annan stor inspirationskälla är naturen och dess förmåga att vara både vackert och hotfullt. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Det typiska för mina arbeten är att de är sammansatta av flera separata delar som jag blåser själv i min hytta och som jag sedan monterar ihop till ett objekt. Denna metod att arbeta har alltid fascinerat mig och givit mig möjlighet att arbeta med olika former och format. 

Utbildningar/erfarenheter 

Konstfackskolan, linjen för keramik och glas, Glasskolan Orrefors