Adrian Room

Utvalda verk

Inriktning 

Mitt måleri är ett uttryck av egna känslor och tankar i detta nu, i det förgångna eller av vår framtid. Oftast i abstrakt form som ibland även innehåller figurativa element. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Att våga ta risker och vara lyhörd för det oväntade. Det är vägarna som jag inte har planerat som gör att allt faller på plats. Arbetet med struktur, fysikalitet och material i form av det intima eller monumentala. Uttrycken som pendlar mellan att vara kaotiska till att vara stillsamma med ordning och balans. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar i många lager, och oftast är det ett flertal undersökningar under den slutliga bilden. En process som är ett resultat av att bilden uppenbarar olika vägar att gå under processens gång och att jag nyfiket vill ta reda på vart de leder. 

Utbildningar/erfarenheter 

Österlenskolan för konst och design. Har förutom måleri tidigare även jobbat med design av inredning. Konststipendium Yngve Andréns Minnesfond, Tomelilla Konstsamling, 2021.