Jens Lundberg

Utvalda verk

Inriktning 

Måleri

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

För mig har måleriet kommit att handla om att dokumentera, förstå och komma närmare min omvärld men också att pausa och bekänna det förgängliga. Jag återkommer ständigt till observationer av djur i min omgivning. Jag intresserar mig för vad det innebär att vara sin egen och mötet individer emellan och tanken på vad det innebär att samexistera med individer av en annan art
 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Mitt arbete består av svartvita tuschlaveringar, ett långsamt och irreversibelt arbetssätt som för mig blir en metod av få vara helt närvarande med motivet. Jag jobbar med fotografier som förlagor som tecknas upp på akvarellpapper som sedan laveras fram med vatten och tusch. Arbetssättet påminner om en framkallningsprocess där repetition och noggrannhet är nyckelord. Varje bild målas med flera hundratals lager av utspätt tusch. Tekniken lämnar inga utrymmen för felsteg. och samarbetet mellan människa och material är under processen alltid närvarande och det konstanta pendlandet mellan att ta kontrollen och förlora sig i den. 

Utbildningar/erfarenheter 

  2013-2015 Konstskolan Önnestad, förberedande konstskola.