Carina Bodelson Lönn

Utvalda verk

Inriktning 

Installation, assemblage, collage, måleri, teckning

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Jag inspireras av vardagens små och stora ting. Naturens kretslopp och förunderlighet. Vårt språk, hur vi kommunicerar samt den livsviktiga föränderliga kraften och möjligheten som vår föreställningsförmåga utgör.
 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar med de ting och den teknik som passar för det jag vill berätta eller det jag reflekterar över. Ofta utgår jag ifrån vardagliga ting eller upphittade material från naturen.

Utbildningar/erfarenheter 

Konstskolan Basis, Sthlm, Handarbetets vänner, Sthlm,

Fil.kand. med huvudämnet konstvetenskap, Sthlms universitet. Arbetat med teater, som gymnasie lärare i Estetisk kommunikation och Konstarterna o samhället samt med olika konstpedagogiska projekt. 

Ladda ner CV