Möt en av medeltidens mest intressanta kvinnor. Vi tar oss till 1100-talets klosterliv och möter Hildegard av Bingen, som var abbedissa i södra Tyskland. Hildegard skrev fantastiska verk utifrån sina syner och visioner. Det var verk om skapelsen och om människan och hennes ansvar som en del av skapelsen. Hildegard formulerade en helhetsläkekonst som innehåller såväl fysiska kurer med örter och omslag som en psykoterapi med många tankar som känns moderna även i våra dagar. Hildegard skrev också musik och hon beskriver hur tonerna är läkande för själen.

Under föredraget får du ta del av hennes 81-åriga liv från att som tolvårig flicka inträtt i klostret i Disibodenberg till att bli en av medeltidens mest inflytelserika kvinnor. Hildegard gav både påven och kejsaren råd, hon var en flitig brevskrivare och deltog i den tidens både politiska och religiösa diskussioner. Hildegard grundade två egna kloster där hon och hennes nunnor tog emot och hjälpte kvinnor med ohälsa. Viriditas och Discretio är två centrala och mycket intressanta begrepp som du får veta mer om liksom hennes Gyllene levnadsregler.

Plats: Föreläsningen äger rum i Svinahuset intill Tjörnedala konsthall.
Tid: 18 augusti kl 15
Pris: Biljett kostar 50 kr löses på plats i konsthallens kassa vid föreläsningstillfället. Biljetten inkluderar entré till utställningen Trädgård!.

Föreläsningen är del av en serie om fyra föreläsningar i programmet för utställningen Trädgård! 2 juli – 4 sep på Tjörnedala konsthall.

Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet