Gunnel Pettersson

Utvalda verk


Inriktning

Förut var jag fascinerad av att det gick att plocka ut en enstaka bild från videons flöde av 25 bildrutor per sekund. Tid blev konkret och synlig. Nu är jag fascinerad av det tidsförlopp en odling kräver och den årstidsbundenhet som styr. Tid blir definitiv. Jag driver projektet Odlingen sedan ett antal år; en konstnärlig praktik, som har blivit ett sätt att leva och experimentera utopin.

Vad inspirerar dig i ditt arbete?


Att vara i landskapet och arbeta med odling är min största fascination. Det är inspirerande att följa årstidernas gång, det odlade kulturlandskapets förändring över tid och att som konstnär konfronteras med aktuella frågor kring vår existens som kopplar det lokala med det globala.

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du?


Odling av kultursorter, med särskilt fokus på bovete, är min process och föremål för gestaltning. Det odlade materialet i form av växtdelar, fiber, säd, frön osv använder jag i installationer, i arbete med tex textila tekniker, teckning, fotografi, rörlig bild, gestaltade måltider, performance och i workshops.

Utbildningar/erfarenheter


Jag har gått fem år på Konstfack med inriktning textil och skulptur. Ett av dessa år var ett utbyte på en scenografiutbildning i Köpenhamn med en ögonöppnande praktik hos Hotel Pro Forma. Därefter gjorde jag ett års påbyggnad på Kungliga konsthögskolans video & dataavdelning. Erfarenhet av undervisning på konsthögskola och universitetet har gett ett fördjupat intresse av dialogen som metod och att reflektera över estetiska processer.

Ladda ner CV