26 augusti – 17 september 2023
ÖSKG / Tjörnedala konsthall

Vernissage lördag 26 augusti kl. 13:00 – 16:00
Artist talk kl. 14:00

Stilleben (tyska stillleben, troligen av nederländska stilleven, av stil ‘stilla’ och leven ‘liv’) är en tradition inom konsten och särskilt inom måleri och fotografi, som bara innehåller föremål. I olika politiska och samhälleliga klimat, tillsammans med vetenskapliga upptäckter och existensiella och metafysiska traditioner, går det att länka olika historiska tidsaspekter till hur konstnärer har navigerat och använt sig av denna tradition inom konsten. Föremålen som avbildas är ofta vanligt förekommande och som föremål är de i sig inte rörliga, utan just stilla. I sitt sammanhang och hur föremålen arrangeras och framställs skapas såväl liv som underliggande betydelser. Motivvärlden har ofta tillhört hemmet: som bordsserviser, maträtter och böcker. Intressant att nämnas är att arkeologer nyligen har hittat en fresk som dateras till att ha målats för cirka 2000 år sedan i Pompejis ruiner som föreställer en maträtt, troligen bl.a. en pizza på ett stort silverfat. Detta visar på traditionen inom konsten med stilleben som inte bara viktig inom konsten utan ger en inblick i livssituationer och kulturella strömningar historiskt sett.

I utställningen Stilleben har vi bjudit in en en fotograf, Mathilda Björk, och en skulptör, Johan Röing, att fritt tolka begreppet.

Mathilda Björk (f. 1992, Ängelholm) arbetar med fotografiet som främsta medium, men hennes arbeten innehåller även ofta skulpturala element eller installationer. De ämnen hon arbetar med kan beskrivas som universella, såsom död, förgänglighet, minne och längtan. Björk undersöker teman som de allra flesta har en relation till, men använder sig av personliga utgångspunkter och erfarenheter för att utforska dessa. I Björks verk strävar hon efter att undersöka och ifrågasätta vad som kan verka vara självklara relationer till andra människor, omvärlden och fotografiet, men försöker även att skapa en fysisk eller emotionell närhet till det material hon arbetar med. Återkommande som både material och inspirationskälla i hennes verk är arkivet, både andras och det egna med privata familjebilder, brev och historier. Björks process är intuitiv, lekfull och emotionellt driven och försöken, där misstagen och upprepningarna är viktiga delar som styr arbetet. Björk är utbildad i fotografi på HDK-Valand i Göteborg med masterexamen från 2022. Under de senaste åren har hon ställt ut på gallerier och konsthallar runt om i Sverige.

www.mathildabjork.se
Instagram: @mathilda.bjork


Många äldre stilleben avbildar på ett bedrägligt stilla vis det vardagliga livet. ‘Stilla’ på det sätt som en uppställning av vardagliga ting såsom frukter, blommor och mat kan upplevas när de arrangerats i syfte att skapa en tillfredsställande komposition. ‘Bedrägligt’, genom att även om det som presenteras är präglat av vardaglig skönhet, bär avbildningarna i sig en påminnelse om död och förgänglighet. Frukten och maten ruttnar, blommor vissnar och föremålen blir en representation av det som är kvar efter att livet har försvunnit.

Ett genomgående tema i min praktik är försöket att porträttera och fånga det flyktiga och förgängliga, samtidigt som jag vill upprepa och rekonstruera det vardagliga. Med en personlig utgångspunkt strävar jag efter att utforska generella teman som död, förgänglighet, minne och längtan. Med det privata arkivet som utgångspunkt undersöker verken i utställningen bland annat upprepning som en kärlekshandling och som ett medium för att uttrycka det som är abstrakt och ge det en fysisk form och plats.

Verken behandlar aspekter såsom sorgen att förlora någon, längtan efter att återuppleva nära relationer eller platser, men också hur kärleken till personer kan leva kvar och ta sig uttryck efter att en relation upphört. Med verken i denna utställning försöker jag skapa ny förståelse för minnen och relationer och genom föremål undersöka det förgängliga och föränderliga genom bland annat fotomediets kretsande kring den förgångna tiden.

Johan Röing föddes i Malmö 1958 men tillbringade sin uppväxt i Tyskland, där han även studerade vid Staatliche Kunstakademie Düsseldorf mellan 1979-1986. Tiden och platsen kom till att spela en betydande roll i utvecklandet av Röings konstnärsskap. Referenserna är tydliga och med ena foten fast förankrad i efterkrigstidens modernism rör sig det andra benet fritt i postmodernismens figurativa bildspråk. Hans verk, företrädesvis utförda i trä och metall, uppstår i en dialektisk tradition där ett steg föder ett motsteg. Resultatet är en ständigt förvandlande dans mellan figuration och abstraktion.

“Jag vet sällan hur det blir, grundtanken ger snart vika för processens infall—jag tycker om att köra vilse.”

Röing har ställt ut mycket både i Tyskland och Sverige, däribland en uppmärksammad separatutställning på Moderna Museet Malmö 2019. Hans verk finns representerade på Moderna Museet Stockholm, Skissernas Museum i Lund, Borås Konstmuseum och Trelleborgs Museum.


I utställningen visar Johan Röing en installation bestående av tre grupper: CMYK, RGB och Svartvit.
CMYK
består av tre taggigt sågade stavar i olika längd, var för sig målade i cyan, magenta och svart oljefärg. Ovanför dessa tre hänger i sin tur en gulmålad flygplansmodell i trä.
RGB
består av tre oljor på duk, en triptyk i färgerna röd, grön och blå.
Svartvit består av en sågad träskulptur målad i gråskala (Grått är min älslingsfärg), en spacklad tavla (S-4) och ett svartvitt fotografi (Fensterstillleben).

* Wikipedia “Stilleben”, hämtad 15 augusti, 2023 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Stilleben>