Centrum är en utställning som produceras av Centrum för fotografi, CFF Skåne på fyra platser med åtta fotografer.
På Tjörnedala Konsthall ställer Axel Lundgren och Johanna Schartau ut under perioden 20/4 till 28/4 2024.
 
Begreppen centrum och periferi skapar tillsammans en grund för diskussioner om utanförskap och delaktighet, men också självvalda positioner i en föränderlig omvärld. Var tar dessa processer sin början och hur utvecklas de över tid? Vad är centrum och för vem?
 
(Centrum) är ett utställningsprojekt som sker på 4 platser samtidigt våren 2024. 8 fotografer visar verk på Galleri Format i Malmö, Kristianstad Konsthall, Projektrum Hjärne i Helsingborg samt på Tjörnedala Konsthall.
Medverkande fotografer är Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau och Henrik Wejfeldt.
 
Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja
olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin. Genom utställningar och program söker föreningen främja en diskussion om fotografiska bilders roll och funktion i samhället, i historiskt perspektiv och i vår samtid.