Föreläsningen kommer att ge en kort introduktion till Arts & Crafts-rörelsen och dess ideal. Stiltypiska drag för rörelsens trädgårdar och dess trädgårdsdesign ges med exempel från såväl England som Sverige och speciellt med utgångspunkt i Ulriksdals trädgård i Kivik. 

Ingalill Nyström är docent i kulturvård och har varit lektor vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Hon driver också Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts AB. Trädgården Ulriksdal är i Arts & Crafts-stil och ligger i Kivik. Den är kring två hektar stor och rymmer över fem hundra olika växtarter. 

För mer information se:
www.ulriksdals.se
 

Föreläsningen äger rum i Svinahuset intill Tjörnedala konsthall. Biljett kostar 50 kr löses på plats i konsthallens kassa strax före föreläsningen. Biljetten inkluderar även entré till utställningen Trädgård!

Föreläsningen är del av en serie om fyra föreläsningar i programmet för utställningen Trädgård! som pågår 2 juli – 4 sep på Tjörnedala konsthall.  

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet och med stöd av Folkuniversitetsföreningen.