Menu
Menu

Skapa medlemssida

Sortering efter namn

För att medlemmarna ska sorteras efter deras efternamn på Medlemssidan behöver varje medlemssida ha ett custom field som heter “efternamn”.

Custom field medlem

Startsidan

Skapa “Just nu” post

Skapa en Post, sätt “featured image” och tilldela kategorin “Just nu”.

 

Skapa “Kommande” post

Skapa en Post, sätt “featured image” och tilldela kategorin “Kommande”.

 

Skapa “Missa Inte” inlägg

Skapa en post, tilldela kategorin “Missa inte”. Skriv datum i custom fields.

Posts:

Samma upplägg som för medlemssida, men välj mellan Post
eller Post med mera och ta bort de moduler du inte behöver.

Skapa programpunkt.

Skapa en post och tilldela kategorier på högersidan för “År” (t.ex 2024) och “Programpunkt”.

Sätt också custom fields till “datum” och skriv in datumet så här år-månad-dag (t.ex 2024-01-25)

Custom field datum

Ungkonst

Skapa kalenderinlägg på Ungkonst

Skapa en post. Tilldela kategorin “Barn & Unga: MAIN”
I custom fields, välj datum och skriv ut datum t.ex 2024-01-25

 

Skapa “Just nu” inlägg

Skapa en post, tilldela kategorin “Barn & Unga Just Nu”. Skriv datum i custom fields.