Menu
Menu

Skapa medlemssida

Sortering efter namn

För att medlemmarna ska sorteras efter deras efternamn på Medlemssidan behöver varje medlemssida ha ett custom field som heter “efternamn”.

Manual – Uppdatera hemsidan

Posts:

Samma upplägg som för medlemssida, men välj mellan Post
eller Post med mera och ta bort de moduler du inte behöver.