Malin Matilda Allberg

Utvalda verk

Inriktning 

Relationella och interaktiva verk i bland annat måleri, teckning, bearbetade egna foton och videor. Jag bjuder gärna in publiken att delta genom att fråga efter deras upplevelser och syn på världen. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Livets alla skiftningar och olika perspektiv av dessa. Jag inspireras av Verkligheten omkring mig som jag försöker visa nya perspektiv av för att på så sätt vidga allas vår varseblivning av vardagen. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Måleri i olja och akryl, grafik, teckning, egna foton jag gärna kombinerar och bearbetar visuellt, emalj och installationer. Projekt och objekt. 

Utbildning/erfarenheter 

Jag tog min magisterexamen i Fri konst på Konsthögskolan, Umeå universitet, efter bland annat en termins utbytesstudier i SIDAs regi vid konstinstitutionen på University of the Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika samt en månads vistelse vid liknande institution i Reykjavik, Island. Jag har adderat utbildningar och kurser för att vidareutveckla mitt konstnärskap i olika tekniker och material, exempelvis i storgrafik, stenhuggning och emaljmåleri.