Magnus Lönn

Utvalda verk

Inriktning 

Assemblage, skulptur, teckning. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Allt möjligt stort och smått. Vardagens allra minsta detaljer. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar ofta med upphittade material som jag skapar något av. Vardagens ting kan förvandlas och bli till något oväntat och nytt. Orden spelar stor roll och jag finns i ett gränsland mellan ord och bild. 

Utbildningar/erfarenheter 

En kortare tid på Konstfack. Därefter har jag gjort en räcka av utställningar som turnerar landet runt.