Kjell Åström

Utvalda verk

Inriktning 

Måleri och tredimensionella former med ursprung i måleriet. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Under några år har jag arbetat med ett tema, ”Ontario”, ett äppelträd i vår trädgård. Målningarna är improvisationer över temat. 

Jag har reducerat färgerna mot svart för att få en stark kontrastverkan och strävat efter en tvådimensionell modellering av formerna där varje form har en egen identitet. Samtidigt blir relationerna mellan formerna och det vita min tolkning av ljusspelet, luftrummet. 
Målningarnas karaktär gör att formerna och formrelationerna också kan ses ur en annan aspekt än temats. Jag försöker undvika adjektiv och metaforer i ”det tysta språket” under arbetet i ateljén. Det befriar mig från jämförelser av målningarna eller att någon form blir ”som om….”. Det gör också att jag inte dröjer mig kvar i den föregående målningen när jag påbörjar nästa. Det vita i mina målningar är formernas omgivning. En talande tystnad. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Olja på pannå. 

Utbildningar/erfarenheter 

Konsthögskolan, Stockholm 1963-68 
Påbyggnadskurs i muralmåleri vid Konsthögskolan 1970 
Verksam på Österlen sedan 1988