Johanna Schartau

Utvalda verk

Inriktning 

 Jag arbetar projektbaserat ofta med personliga och historiska referenser, jag är intresserad av samtiden och det som format vår samtid.
Men också det visuella förstås.

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Att arbeta i min ateljé, livet i sig.

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar med fotografi, film, skulptur, textil, grafik, ord…..

Utbildningar/erfarenheter 

Jag har en MFA från Konstfack/ Stockholm och har efter det studerat vid Konsthögskolan /Stockholm.
Jag har under åren haft utställningar, gjort gestaltningsuppdrag för stat och kommuner, gjort film för SVT som visats på filmfestivaler, museum etc
Mina verk finns representerade på muséer, regioner, kommuner, statens konstråd m.m.
Jag arbetar också med konstpedagogik för barn och ungdomar från och till.

Ladda ner CV