Helena Kubajczyk

Utvalda verk

Inriktning

Jag arbetar med en mångfald av medier, inklusive video, ljud, installationer, traditionella akademiska medium, och multimedium.

Vad inspirerar mig i mitt arbete?

Jag inspireras av livet och sociala situationer i samhället. Jag känner ofta en stark känsla av orättvisa, som driver mig att uttrycka mina tankar och känslor genom konstverk. Starka känslor och relationer som syskonskap och moderskap påverkar också mitt arbete.

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar jag?

Jag arbetar främst med video, ljud och installationer för att belysa olika perspektiv. Traditionella akademiska medier, som teckning och måleri, är också viktiga för att utforska min kreativitet och tillfredsställa mina behov av att skapa.

Utbildningar/erfarenheter

Jag har en diplomexamen i skulptur och fotografi från Konstakademin i Poznan, Polen och jag har en daglig rutin med att skapa. Jag har också studerat vid Österlenskolan för konst och design.

Ladda ner CV