Elisabeth Palm

Utvalda verk

Inriktning 

Keramik 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Det taktila i vardagens sysslor, mat och fest. Brukskonsten i vardagen är viktig för mig. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Jag arbetar främst i lergods och drejar det mesta men kavlar gärna och bygger för hand. Jag använder några olika leror för olika mål och uttryck, ibland arbetar jag också med stengods. 

Utbildningar/erfarenheter 

Jag gick grundkurs på folkhögskola 1993/94, därefter högskoleförberedande kurser på Folkuniversitetet i Göteborg och därefter korta kurser på bra inspirerande skolor. 
Under studenttiden när jag läste till grundskollärare praktiserade jag hos keramiker under somrarna 1994–97. Tre studieresor med syfte att starta produktion i Vietnam fick mig att förstå att jag är konsthantverkare och värdet ligger i arbetet i min egen verkstad/ateljé.