Charlotte Elm Ravn

Utvalda verk

Inriktning 

Video, bearbetade fotografier, broderi, installation 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Jag blir bland annat inspirerad av livet som pågår, naturen och kroppars förhållande till rum och andra kroppar. 

I vilka huvudsakliga material/tekniker arbetar du? 

Mitt arbete kan till exempel börja med att jag filmar och fotograferar. Det filmade materialet kan sedan användas både i videoinstallationer och till stillbilder/fotografier som jag bearbetar genom att brodera, sy ihop och/eller måla på. 

Utbildningar/erfarenheter 

Jag har min bakgrund inom både scenkonst och bildkonst. Jag är även utbildad ateljerista och arbetar konstpedagogiskt med barn.