Agneta Freccero

Utvalda verk

Inriktning 

Måleri, objekt. 

Vad inspirerar dig i ditt arbete? 

Det oväntade, rymd, ljus, rörelse. 

Utbildning/erfarenheter 

Grundskolan för konstnärlig utbildning 1961-62, Konstfack, skulptur 1962-65, Konstfack, måleri 1967-69. Vidareutbildning för yrkeskonstnärer i stenhuggeri, grafik. Representerad bland annat vid Statens museum for Kunst, Köpenhamn, Statens konstråd, kommuner och landsting från norr till söder i Sverige.