ÖSKG-Tjörnedala konsthall

Menu

Historik

Med sitt särpräglade ljus och landskap har östra Skåne och Östersjökusten lockat generationer av konstnärer som alla bidragit till utvecklingen av ett dynamiskt och mångfacetterat konstliv i regionen.

Även ÖSKG är en del av denna historia. Våren 1968 inledde ett tiotal konstnärer i trakten kring Maglehem och Degeberga ett samarbete. Idén var att med gemensam marknadsföring bjuda in allmänheten till ateljéer och konstnärshem för att nå ut med konsten till en större och bredare publik. Den första Konstrundan blev en stor framgång och har sedan dess fortsatt att växa – och även inspirerat till liknande konstrundor i andra delar av landet.

Samarbetet ledde 1974 till bildandet av Östra Skånes Konstnärsgrupp, ÖSKG, med syfte att stärka såväl Konstrundans ställning som yrkeskonstnärernas villkor. Föreningen öppnade en gemensam utställningslokal och ett kansli som sedan 1991 finns i Tjörnedalagården i Baskemölla utanför Simrishamn – Tjörnedala konsthall.