1. EKARNA PÅ TJÖRNEDALA, Carin Person Åström (ÖSKG)

Ekarna pa TjornedalaEkarna pa Tjornedla 2 Astrom

Det var på Tjörnedala som jag för första gången såg de vackra och gamla ekarna. 
 
Nu ett kvart sekel sedan.
 
Jätteträden är dramatiska. 
 
Jag kände mig liten under träden. 
 
Ett barndomsminne växte fram. 
 
Jag plockade ekollon på marken och har planterat mina små fynd i krukor.
 
 
 
Fantasi till de underbara ekarna.
 
När jag promenerar i vild natur
 
och stöter på något helt oväntat i ett naturrum som ekens kolossala rotkluster har format och då ser att små möbler har bosatt sig här,
 
händer det då att jag får resa in i sagolandet?
 
Årsringarnas teckning, den fina mönstring som är trädens historia berättar om människans samband med träden.
 
 
 
 

2. LERVERKET: MINNESMÄRKE ELLER FRAMTIDA SLAGGHÖG?, Hopp & Sorg i Omställning (Malmö Universitet, K3)

(Jonas Larsen, Li Jönsson, Kristina Lindström, Per-Anders Hillgren, Christina Lindkvist)

Lerverket MaULerverket2 MaU

Lerverket består av lera som bär på olika former av hopp och sorg och narrativ kring dåtid och framtid. Den är uppgrävd från ett område i Tomelilla och kan innehålla potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt Vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att lagra energi från vindkraftverk och solenergi. 
 
 
Leran bjuder in till att minnas Fågeltofta, byn som försvann. Samtidigt väcker den frågor om den omställning av samhället och landskap vi står inför idag, där vanadin figurerar som en potentiell framtida viktig resurs. Men från kritiska röster hörs oro kring dessa ingrepp i marken; Hur kommer det att påverka grundvatten? Hur viktig är jordbruksmark i förhållande till gruvdrift? Och kommer människor åter förlora sina hem? 
 
 
Under Artwalk 2021 bjuds passerande in till att lära sig tillverka lerstenar enligt lokal hantverkstradition och att märka sin sten med namnet på en plats eller landskap som står inför en eventuell förändring och som kanske behöver omsorg. Lerstenarna kommer senare att vara del av ett slags kollektivt lermonument som både blickar framåt och bakåt i tiden. 
 
 
Frågan är, vad ser du framför dig. En slags framtida guldgruva? En framtida slagghög som läcker vad? Ett material och byggteknik som till viss del fallit i glömska och som kan vara värt att återuppliva? 
 
 
 
 

3. KONKRET, Anja Richardt Krabbe (ÖSKG)

Konkret KrabbeKonkret2. Krabbe

Att vända ut och in på sig själv och sin värld är utmanande men samtidigt en lek med uns av allvar. Denna gången med inspiration i både hur människan är i naturen och hur människan är en del av naturen.
 
För mig mynnar det ut i en skulptur med tre element; en stol, ingjuten i betong med en avgjutning.
 
 
 
 

4. AVTRYCK, Lars-Marcus Obrelius (Österlenskolan - för konst och design)

Avtryck Obrelius

Verket synliggör avtryck från platsens besökare.
 
Ett samskapande konstverk mellan människa, djur och natur.
 
 
 
 

5. ETT LÖV SOM FALLER, Eva Troedson (ÖSKG)

Ett lov som faller TroedsonEtt lov som faller2. Troedson

Ett löv
som faller
Bara ett enda
Som ändå är
Allt
Det SISTA...
 
Keramisk Poesi
av Eva Troedsson
 
 
 
 

6. FOSTERVATTEN KAPITEL 3, Clea van Berkel (Österlenskolan - för konst och design)

Fostervatten Berkel

 
Ur alltings vatten, utan skillnad på havet och fostervattnet.
 
Instruktion: Stanna upp i 6 minuter av ditt liv. Håll mobilkameran mot QR-koden, för bästa upplevelse använd hörlurar. Lyssna!
 
 
 
 

7. ALL ONE, Lena Viredius (ÖSKG)

All One Viredius

Människa, himmel och jord. Ett.
Kropp, själ och hjärta. Ett.
 
Det här är en bild i en linje som jag gjorde efter att ha hört en rik och vacker historia berättad av min kinesiske mästare Wei Ling Yi under ett seminarium.
 
Yi Xue kallas den form av träning jag utövar sedan snart 20 år tillbaka. En form av Qi gong kan man säga. I den träningen och livsfilosofin hämtar jag en stor del av min kreativitet. I ögonblick kan jag hitta tillbaka till barnets glädje med öppet hjärta. 
 
Lustfyllt.
 
 
 
 

8. TÅLAMOD(E), Emma Ström (Österlenskolan - för konst och design)

Talamode Strom

Ett samskapande verk om tid.
 
Med verket vill jag belysa vikten av väntan, att låta naturen ha sin gång, och hur spåren av tid kan vara något vackert.
Tyget kommer sedan att användas till att sy både tavlor och kläder med, när det efter en lång och naturlig färgningsprocess får återgå till två vanliga användningsområden av bomullstyg.
 
En kommentar mot det effektiviserade samhället där vi tycks ha glämt den sköna aspekten av tålamod.
 
 
 
 
 

9. PÅSKÖNS ÄTTLINGAR, Andreas Hedenmark (Österlenskolan - för konst och design)

Paskons attlingar Hedenmark

Gestalter växer upp ut jorden. Tidlösa. Som om de bär på meddelanden från våra förfäder. Stoiska. Kanske är de här för att påminna oss om någonting. Något som behöver fönimmas kroppsligen istället för att formuleras med ord, då orden bara skulle bli till floskler. Eller är de monument, resta till minne av något?
 
 
 
 
 

10. LAVARNAS AMBASSAD, Jenny Ahlner (ÖSKG)

Lavarnas ambassad AhlnerLavarnas ambassad2. AhlnerLavarnas ambassad3. Ahlner

Lavarnas Ambassad är en inbjudan till ett möte med en annan livsform - laven.

Jag har lekt med flaggans estetik och med ambassaden som idé för att drömma om en ny värld.

 

Instruktion: Håll mobilkameran mot QR-koden och lyssna för att ta del av hela verket!

 

 

11. RÖTTER, Maya Käck (Österlenskolan - för konst och design)

Rotter Kack

Ett gammalt träd och ett ungt träd samsas ovanför en sten. Gamla, trötta och knotiga grenar blandar sig med unga, friska skott.
Materialet som tillförts är plywood, dött behandlat och processat av människan. Av detta material ramas platsens former in. Träd i olika skeenden av livet möts, det unga, det gamla och det döda.
 
Ett verk om människa och natur.

 

 
 
 

12. PERSPEKTIV, Adrian Room (Österlenskolan - för konst och design)

Namnlost

Områdets omgivning är en del av verket och reflekterar den ur en annan synvinkel. Spegelverket ger utrymme att fundera över och bredda vårt perspektiv. När man närmar sig kan en känsla av att vara övervakad infinna sig. Samtidigt som man kan se nya vyer av naturen och öppna upp för nya betraktelser av sig själv och sin koppling till platsen.
 
 
 
 
 

13. PORTAL FÖR VARAT, Rolf Ahlberg (ÖSKG)

Portal till varat Ahlberg

Att bara vara

utan pretentioner

och prål

 

 

14. 0.33 KVM MED HAVSUTSIKT - BUDGIVNING PÅGÅR, Karin Palola (ÖSKG)

0.33kvm med havsutsikt budgivning pagar Palola