KONSTHALLEN | Tidigare utställningar | 2011

22 april–1 maj
Konstrundan

21 maj–12 juni
Jonathan Josefsson, Guangjuan Zhang, Gabriella Dahlman

18 juni–10 juli
den Andre – en utställning med textil konst
Margareta Bergstrand, Sven Fristedt, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Raine Navin, Josabet Werkmäster, Dyveke Zadig och Carin Person Åström.

17 juli–14 aug
Lotti Ringström
– Årets Henry Mayne stipendiat

20 aug–18 sept
Aleksandra Kucharska, Eva Mossing Larsen, Kjell Åström

24 sept–23 okt
Kroppen i Fokus – utställning med konstfilm
Helena Alvesalo, Elisabet Apelmo, Fernando Baena, Nanna Debois Buhl, 
Eva Koch och Kristian Körner.

29 okt–20 nov
Grrrafik 
del av Grrrafik 2011