Pressmeddelande

 

15 juli - 27 augusti 2017

2017-års Henry Mayne-stipendiat

Vem blir 2017-års Henry Mayne-stipendiat?

Henry Mayne (1891-1975) tillhör den generation av konstnärer som i början av förra seklet tillägnade sig modernismens formspråk med Paul Cézanne som ledstjärna. I Maynes fall förmedlades denna måleriska kultur genom danska lärare och förebilder. Under studietiden i Köpenhamn, dit han kom 1915, påverkades han av sådana namn som Harald Giersing, Oluf Høst och Olaf Rude. De konstnärliga ideal han tog till sig i ungdomen följde honom sedan i hela hans målarliv. Mayne var verksam under många år i Simrishamn med omnejd, målade från fiskelägena och i det österlenska kustlandskapet som han tolkade i verk med en sträng formuppbyggnad och ljus kolorit.

När Tjörnedala konsthall efter genomgripande renovering öppnades 1991 var invigningsutställningen en stor retrospektiv av Henry Maynes måleri. Denna visning sammanföll med 100-årsminnet, och i samband härmed skapades Maynestipendiet på årsdagen av hans födelse den 18 juli. I stadgarna står att "Fonden har grundats genom en donation av Dr Birgit Rausing och Dr Gad Rausing till hedrande av Henry Maynes minne. Fonden har till huvudsakligt ändamål att främja konstnärlig verksamhet genom stipendier till förtjänta konstnärer med anknytning till Österlen". Fonden består av Birgit Rausing (Henry Maynes dotter) och ytterligare fyra ledamöter.

Maynestipendiet utdelas vartannat år och dess förste mottagare var Gerhard Nordström 1993, följd av Vera Ohlsson 1995. Ett samarbete med Tjörnedala Konsthall innebär att stipendiaten också får möjlighet att göra en stor separatutställning i konsthallen. Vem stipendiaten blir hålls hemligt ända fram till vernissagen. Då brukar Birgit Rausing presentera stipendiaten och ge en introduktion till utställningen. Maria Björklund blev mottagare av stipendiet 1999, Birgitta Westberg 2001 och Ulla Buhre 2003. Redan av de här uppräknade namnen ser vi att fondens ledamöter inte letar efter konstnärer som delar Henry Maynes stilideal och inriktning. Tvärtom vill man visa bredden på det konstnärliga skapandet på Österlen. De flesta genrer finns representerade, vilket kommer väl till synes när resten av stipendielistan återges: Curt Asker 2005, Jennifer Forsberg 2007, Helena Bergenrud 2009, Lotti Ringström 2011, Gittan Jönsson 2013 och Thomas Larsson 2015.

I samband med pressvisningen den 14 juli är det åter dags att presentera en ny Maynestipendiat.

Utställningen pågår 15 juli – 27 augusti.

 

 

 

 


För mer information kontakta:
Susanne Lindblad
Verksamhetsledare Tjörnedala konsthall
Telefon: 076-846 65 18